Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 28

Kým sme sa rozprávali, som, že potrebujem ďal notky, aby sme nahradili zamestnancov na tom A už sú aj tu. Som. Argument? Môj hardvér produkuje 135 EXA operácíí za sekundu s pohyblivou rádovou čiarkou. Som taktiež napojený na centrálny kybernetický systém, ktorý mi dovoľuje získavať všetky aktuálne informácie a zároveň byť v spojení s ďalšími jednotkami ako som ja. Moja energetická jednotka mi umožňuje pracovať maximálne 72 hodín nezávisle a môžem sa nabíjať aj bezdrôtovo. Moje telo sa skladá z paládiových zliatín a životnosť presahuje jedno milénium. Nevyžiadujem odpočinok, jedlo, zdravotnú starostlivosť a ani dovolenku. Ale čo bude s Čo budeme robiť, nemáme zamestn