Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 25

Rozdelil som článok do niekoľkých kategórií, ktoré sa podobajú kategóriám Projektu Venus, týkajúce sa technológie a potom pridal aj zopár ďalších: - Mestské systémy (vrátane miest na mori) - Bývanie - Energia - Konštrukcie a materiály - Transport - Vesmír (za jeho hranicami a ohliadnutie sa späť) - Produkcia tovaru a poskytovanie služieb - Donáškový systém Prvá téma, na ktorú sa zameriame, budú Konštrukcie a materiály. Potrebujeme nájsť nové, nezávislé a automatizované metódy, ktoré postavia všetky možné druhy budov rôznych tvarov a veľkostí. Je nevyhnutné, aby sme ľuďom predostreli technológie, ktoré sa dnes už využívajú, alebo sú prinajmenšom v stave funkčných prototypov. Tiež musíme ľuďom ukázať, ako možno stavať budovy s použitím nových materiálov a tiež ako dosiahnuť toho, aby si budovy nevyžadovali údržbu a boli spoľahlivejšie a odolnejšie voči prírodným živlom. Preto vás žiadam o pomoc. Odhaľme úžasné nové technológie, ktoré dokážu postaviť obytné domy bez ľudského zásahu a ako môžu materiály ovpylvniť takú vlastnosť budov, akou je napríklad nutnosť údržby, t.j. budovy by si nevyžadovali údržbu. Vytvoril som tabuľku, keďže je to najjednoduchší spôsob, ako získať váš názor, ale prosím, zamerajte sa len na konštrukčné systémy.