Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 24

RUBRIKA SPOLOČNÝCH ČLÁNKOV Nemusíte byť dnes fanúšikom technológie, aby ste si všimli, že technológia napreduje. Internet šíri poznatky a informácie čoraz rýchlejšie, že je už pomaly nemožné stíhať sledovať, čo je nové vo svete technológií. A preto vás žiadam o vašu pomoc. Chceme založiť sekciu série článkov v TVP magazínoch o tých najmodernejších, najúžasnejších a najúchvatnejších technologických výdobytkoch súčasnosti, aby sme vám ukázali, ako možno dosiahnuť ciele a návrhy Projektu Venus s pomocou súčasnej technológie. Zoberme všetko to najlepšie z najlepšieho, počnúc lietajúcimi robotmi, ktorí komunikujú medzi sebou ako kŕdeľ vtákov, cez materiály, ktoré sú častokrát silnejšie ako oceľ a končiac pokrokom so super inteligentnou umelou inteligenciou a namaľujme nádherný obraz toho, s akou ľahkosťou by sme mohli dosiahnuť plne automatizovaný a nezávislý svet. Vlastne, to by malo byť aj cieľom technológií, ktoré chceme prezentovať: automatické a samostatné.