Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 23

„Všetky zázraky a výdobytky technológie znamenajú nič, pokiaľ nepozdvihnú ľudstvo k jeho najvyššiemu potenciálu. To je cieľom Projektu Venus." - Jacque Fresco -