Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 22

Celá kúpeľna tvorí jeden jednoliaty celok. Dávkovač vody je vlastne horizontálna štrbina a voda, ktorá odtiaľ vyteká, sa zmiešava s ideálnym množstvom mydla a dezinfekčných prostriedkov. Voda, ktorá steká odtokom z umývadla a sprchy, tečie priamo do nádrže toalety. A je to omnoho zaujímavejšie, keď prídu na pretras prírodné úkazy. Dnes nás ohrozujú snáď všetky druhy prírodných katastrof. Zemetrasenia, vulkanické erupcie, hurikány a tornáda. A to je len pár vymenovaných príkladov z tých bežných prírodných katastrof, ktorým denne čelíme. Na celom svete nájdeme mnohé oblasti v rôznych krajinách, ktoré sú neprestajne vystavované týmto prírodným živlom. Bolo by na mieste, ak by sme sa vedeli ochrániť pred týmto nešťastím, ale bolo by ešte úžasnejšie, ak by sme ich dokázali využiť na generovanie energie. Sú oblasti, ktoré musia znášať častý výskyt tornád, pričom ich budovy sú navrhnuté a postavené z rovnakých materiálov a rovnakým spôsobom ako v oblastiach, kde sa tornáda nevyskytujú, čo sa ukazuje byť neefektívne. Obrázok hore ukazuje objekt v tvare obráteného kužeľa. Rotujúce sily tornáda síce môže budovu obkolesiť, ale nedokážu ju zdvihnúť zo zeme kvôli fyzikálnym zákonom. Navyše, na vrchole kužeľovitej budovy je nainštalovaná turbína, ktorá premieňa to ohromné množstvo krútiacej sily na elektrickú energiu, ktorá by sa využila počas výpadku elektriny. Presvedčili sme vás? Dizajn môže maž aj edukačnú funkciu, ktorú možno využiť vo výučbe jednoduchosti. Albert Einstein raz povedal „Robte všetko najjednoduchšie, ako je to možné, ale nie prostoducho“. Často si mylne spájame sofistikovanosť s komplexnosťou, ale musíme pochopiť, že svet je komplikovaný do tej miery, ako si to zariadime.