Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 21

Ak hovoríme o dizajne, často si ho spájame s architektúrou alebo vizuálnymi aspektmi budov, interiéru, produktov alebo dokonca aj s umením. Mnohé dnešné módne doplnky odrážajú minulosť, vzdelanie a emocionálne rozpoloženie návrhára, ale len zriedkavo nachádzame nejaký praktický aspekt v návrhoch odevov a ich doplnkov, keď podorbíme ich funkcionalitu prostredia, v ktorom žijeme. Uvediem príklad. Profesionálne kamery považujeme za pokročilú technológiu, keď hovoríme o komunikácii alebo technických návrhoch, keďže nám poskytujú viacpriestorové funkcionality, ale sme veľmi prekvapení, keď sa takáto technológia objaví na omnoho lacnejších mobilných telefónoch. V praxi to znamená, že ide o popis hranice medzi prelomovým návrhom a štandardnou zostavou. Dnes je mimoriadne v móde, a predsa veľmi unikátne, prichádzať s „nekomfortnými návrhmi“. Niekedy sme si vedomí toho, čo má byť výsledkom našej práce a inokedy nám zasa trvá istý čas, kým prídeme s návrhom niečoho, čo bude prijaté ako praktické a užitočné, ale len zriedka považujeme tento koncept za niečo, čo spadá do viacerých vedných disciplín. Inak povedané, človek musí niečo vedieť o stavebných materiáloch, inžinierstve, klimatológii, architektúre a životnom štýle, aby bol vôbec schopný navrhnúť obytný dom. Naproti tomu zapojenie špecialistov z odlišných oblastí takmer stále vedie k vyšším výrobným nákladom. Na čo však zvyčajne zabúdame je skutočný účel konkrétnej veci alebo budovy, ktorú navrhujeme. Naproti mnohým súčasným automobilovým dizajnom by sa auto nemalo skladať zo stoviek častí, ale malo by miesto toho slúžiť svojmu účelu s čo najmenšími problémami, ako je to len možné, keď sa bavíme o opravách. Pojem „udržateľný návrh“ sa zameriava na jadro konkrétneho problému, a to tak, že ponúka nové prístupy, ako dosiahnuť viac praktickosti a funkcionalít, okrem tradičnejších estetických záujmov. V tomto článku sa chceme venovať takému prístupu, aby sme sa mohli zaoberať budúcimi výzvami aplikovaním tejt o metódy. Jacque Fresco, priemyselný dizajnér, vynálezca a spoločenský inžinier, pre nás skonštruoval a pripravil veľmi dôkladný príklad. Jeho celoživotné dielo sa točí okolo myšlienky udržateľného návrhu, pričom zvažuje všetky fyzikálne aspekty ľudskej spoločnosti. V polovici 40. rokov začal Fresco pracovať s Earlom Muntzom a Michaelom Shoreom, ktorí zamestnali Fresca, aby pre nich skonštruoval nízkonákladový moderný dom. Výsledkom bola jedna z prvých hliníkových stavieb, kto- ktorú dnes poznáme pod pojmom „Trendový dom“, ktorý by postavilo desať mužov za osem hodín. Využitie ľahkých, spevnených a odolných materiálov viedlo k zníženiu výrobných nákladov a zjednodušilo produkciu, ktorá zvýšila jeho ekonomickú životaschopnosť. Stavba bola prvýkrát prezentovaná v 1947. na Stage 8 v spoločnosti Warner Brothers Sunset Boulevard. Zaujalo to vyše 20 000 návštevníkov. Sme ohromení, keď zistíme, aké máme možnosti po spojení dizajnu a praktickosti. A keď už hovoríme o dizajne, Frescova vízia zasahuje do všetkých aspektov fyzického a spoločenského prostredia.