Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 20

' ˇ U D R Z A T E L N O S Tˇ CESTRA VPRED >> >> >> autor Filip Ivanov „Nestačí, aby si ľuďom povedal, aby šetrili vodou! Vytvor systém, ktorý automaticky bude vykazovať žiadané výsledky.” - Jacque Fresco - Keď hovoríme o budúcnosti, často do nej vnášame našu minulosť a prítomnosť. Bežná architektúra a interiér nás ohromujú, pretože odrážajú naše aktuálne predstavy, ale sotva niekedy zvážime praktickosť nášho každodenného príslušenstva, keď navrhujeme nejakú novinku. Napríklad, vždy nás nahnevá, keď sa nám hromadí prach na nábytku, poličkách či oknách, ktorý musíme vždy manuálne upratať z ich povrchu. Premýšľajúc nad inováciami, proaktívnejšie by bolo zvážiť kroky, ktoré predstavujú celkom nový prístup v riešení tohto problému, t.j. zamerať sa na jadro problému, čo by znamenalo prísť s ideou, ako zabrániť prachu, aby sa nám usádzal na nábytku, oknách alebo aby sa nám vôbec dostal do bytu. Jedným z konceptov, ktorý nedávno získal popularitu je udržateľnost. Keď sa zamyslíme nad jeho definíciou, udržateľnosť je schopnosť pretrvať. My ľudia vnímame pojem udržateľnosti ako dlhodobé udržanie blahobytu života, kam zaraďujeme životné prostredie, ekonomický a spoločenský rozmer a zahrňujeme tam aj myšlienku zodpovedného riadenia svetových zdrojov. Včlenenie tejto myšlienky do návrhu podporuje filozofiu návrhov fyzických objektov, výstavbu prostredia a podporu služieb, ktoré budú v zhode s ekonomickými, spoločenskými a ekologickými princípmi udržateľnosti.