Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 18

FAQ A čo užívanie liekov v budúcnosti? Ďalší negatívny aspekt našej spoločnosti je aj ohromný záujem predávať lieky s cieľom vytvoriť závislosť ľudí od liekov, z čoho farmaceutický priemysel ťaží. Áno, počas obdobia prechodu nastanú problémy, pretože ľudia potrebujú a vyžadujú lieky. A áno, budú si ich môcť zadovážiť. Ale budeme mať ďaleko viac dostupných informácií o ich pozitívnych a negatívnych účinkoch na ľudský organizmus. V období prerodu spoločnosti dostanú pomoc aj tí, ktorí sa chcú zbaviť závislosti od liekov, ale dnes si nemôžu dovoliť tieto prostriedky. Nikto nebude mať morálne predsudky voči tým, ktorí potrebujú rehabilitáciu od liekov, pretože naším prvoradým záujmom bude mentálne aj fyzicky zdravý jedinec. Preto dúfame, že vytvoríme prostredie, ktoré bude zaujímavé a dostatočne podnetné na to, aby len zopár jedincov vyžadovalo užívanie liekov. Vzdelaním a omnoho menej stresujúcim prostredím potreby užívať lieky pominú. Ľudia budú lepšie vybavení nielen mentálne, ale budú poznať aj spôsoby, ako zvládať situácie, ktorým budú musieť čeliť.