Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 17

Ešte raz sa chcem poďakovať každému, kto venoval svoj čas alebo financie, aby sa nám to podarilo. Robíme, čo je v našich silách, aby sme vytvorili dokument, ktorý bude informatívny a zaujímavý pre každého. Roxanne Meadowsová a Joel Holt „Voľba je na nás” Produkčný tím