Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 14

Boli sme nesmierne potešení, keď sme zistili, o koľko sme prekročili náš prvotný finančný odhad Kickstarteru, ktorý bol na 22 000 dolárov. Keď skončila 40-dňová kampaň, mali sme zaručených 76 768 dolárov. Nie každý dodržal svoj sľub, ale keď na konci kampane, po odrátaní všetkých nákladov spojených s Kickstarterom, konečná suma bola 68 180, 86 dolárov. 1 385 ľudí nám sľúbilo podporu, z toho 1 305 dodržalo svoj záväzok, čo je, keď si to tak vezmete, dosť vysoké percento. Táto suma nám pomohla pokračovať a dokonca zájsť s kampaňou ešte ďalej, ako sme pôvodne plánovali. Vyzbierané finančné príspevky pokryli náklady na rozhovory, o ktorých sme na začiatku celého projektu ani len nepremýšľali. S YHqh[H1hqiX\K]oHHZH1/YXKܰXYHݚ[KZ\ݘ[HqhYHޝ[YKZq#qh]H1o[YH\ZqiH1oXYHY[Kp[YHhXZYZ/[XXZ݈H1/Yݎ›[ܛp]ܛ݈0ؚXXXHZqhqhpXZY\X[[#[ZZܘHqo^\H؛\Bo]ZYXHH]]X]^XYKqoHY[YH[؜\qiHZٙ\[۰[HZ#[[ZHHݙ][[K]qhYK\[HqiHݙ[0ZY]q/KܰHoHYHHqhH[ H^HHۘqo[YHH\ذ[YK1#[YHqhZX[0X XHYB[H[Y\HݰH[[pXYK