Slovak-Projekt-Venus Magazín-číslo-6 - Page 10

Projekt Venus navrhuje predefinovanie súčasného stavu a cieľov architektúry, aby zodpovedali vývojovým potrebám jedincov v tejto novej a vznikajúcej kultúre. Architektúra a jednotlivé príbytky budúcnosti sa budú vyvíjať celkom odlišným spôsobom ako dnešné stavby. Inteligentným uplatnením humánnych technológií by sme dokázali poskytnúť širokú paletu jedinečných domov. Štrukturálne elementy by boli flexibilné a súdržne zariadené, aby čo najlepšie slúžili každému jedincovi. Takto vopred vyrobené modulárne domy s vysokou úrovňou flexibility, ktorá bola v minulosti nepredstaviteľná, by bolo možné postaviť na akomkoľvek mieste, aké si dokážete len predstaviť, ako sú lesy, vrcholky hôr alebo aj na vzdialených ostrovoch.