Slovak Projekt Venus Magazín číslo 3

Projekt Venus Za hranicami chudoby, politiky a vojny Magazín | 3. číslo TVP 2010 Svetové turné v 18 krajinách! Pozrite si video Ľudské správanie Od génov k pohlaviu s. 32 Míňanie peňazí v dnešnom svete Nakoľko je to fér voči ľuďom? s. 50 Nové hranice sociálnych zmien s. 1 s. 14 TVP Ciele a návrhy