Slovak Projekt Venus Magazín číslo 1

Projekt Venus Project Za hranicami chudoby, politiky a vojny EKONOMIKA ZALOŽENÁ NA ZDROJOCH Magazín | 1. číslo O čo ide a ako funguje? s. 2 VIDEO INTERVIEW Jacque Fresco v nočnej show Larryho Kinga s. 24 FILMOVÝ DOKUMENT! Vízia budúcnosti s. 18 NOVÉ MESTSKÉ SYSTÉMY Inteligentný a udržateľný systém, ktorý neškodí prírode s. 8