Senwes Scenario Oktober/November 2018 - Page 65

JOHN DEERE, VIR DIE PROFESSIONELE DEELTYDSE BOER Mededingende rentekoerse onder prima is beskikbaar deur John Deere Financial.* Kontak jou naaste John Deere handelaar vir meer inligting. Finansiering gebou vir jou www.deere.com/sub-saharan/en | africa@johndeere.com | Kliëntediens: 080 098 3821 Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube *Bepalings en voorwaardes geld (beskikbaar by www.deere.com/sub-saharan/en). Onderhewig aan kredietgoedkeuring en die fi nansieringsbank se bepalings en voorwaardes. John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n gemagtigde fi nansiëlediensteverskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Reg Nr NCRCP7.