Senwes Scenario Oktober / November 2017 - Page 58

•••• RUBR I E K Twyfelmense kan die wêreld verander MILANIE VOSLOO ONS ALMAL GAAN DEUR TYE VAN STERK GE­LOOF EN VERTROUE, NET OM WEER DAARNA TE BELEEF HOE TWYFEL DIE OORHAND IN ONS KRY. TYE WANNEER ONS WONDER OF GOD HOOR, OF HY REGTIG VERSTAAN WAT IN MÝ LEWE GEBEUR EN OF HY ENIGSINS NOG BELANGSTEL OM DEEL TE WEES VAN MY LEWE. A s jy so ’n twyfelmens is, is jy nie alleen nie. Toe die Here Gideon (Rigters 6) gaan roep het om die volk te bevry, was hy juis op die vloer van ’n parskuip besig om koring uit te slaan omdat hy bang was vir die Midianiete. Wanneer die Engel van die Here daar met hom kom praat, glo hy ook nie dadelik nie. Hy vra ’n teken om seker te maak dis darem nou régtig God wat hier praat. Selfs nadat God ’n wonderwerk laat gebeur, twyfel hy steeds. Hy vra weer: “As dit regtig so is soos U gesê het... wys dit tog vir my. Ek sal vannag ’n stuk wol op die dorsvloer los. As daar dou op die wol kom, maar die grond rondom bly droog, sal ek weet U wil my gebruik...” X]]X]\XX\p\HY[ێ8'[[YHۙY[YY]^HܙYK[Z]Y[Y\KX]YHYBY\Y\\[YHܛۙۙHH\˸'H[ۜY][Έ]]X\YHYX]X]\YH\[YH\X[\[H]\Y[Y[]Y[ XX\0[]KH]\ۙ\\H]K\YH[Y]Y]YH\\\[ݘ\B[Y\YKH\Y][]\^H[NY[H]Z[ XX\[[Y\]\ۙ\XX\H\KZY\]XX\[\XX\X[BY]YHYX[\YHYHY YHX\ZYYY[8&[\[XXZX[YHꜙ[ \8&[[Y[Y[KZ\Y]HܘY[]\[H[\ˈY]H[[\]H8$ۙ\\[]ZY8$Y[H[\[\[YHꜙ[8&[]\Zš[XXZ˂\KZ]Z[^H[]Y\Z]Y]ZY[ [YB]H[YHY]^HۙY[YXZYKXX\^HY\Y\\]H\ˈ^H ۜ ZY PYZHHY\[Y\˂M ӓՈ M8(ST[\[•[UPSU\ZYH]K¸&[X\ۙ[XZZH[BX[YHZ[H[8&[[™Yˈ\0[[Y\B[Z\HH[Y\HH\B[H[Z][H\HY[Y\›Y]H[Y[ [\[X\YHZ[YBZ[]HHHX\H[\X\HHYBۚ\[H\Y[X[H]HYK]X[]H L HYZY\\œ[[\\YKZ[[YH\šHHH8$[]H[ZYH[H8$[H[܈YH]H[H HH8$›ۙ[[\8$[0H\HY]H8&[Y\]]H]Y\K]HY]\\[Yp\pۈ[]KYHܙ[[[pHY؛Z\[Y[HZ]Z[[YHH\\XZHY[Z\YBH]0pYH[X]HYYHHZKYHYBZܙY\ۙY]Zݙ\H\\YYZBZY\[Z\\Y\[YHZ\[]Y\\ MZ]\ZZ[\Y[MKMHYHZKZ[[YH\¸&[\\[]]\]]\X\ZH[Z\[HYHH][\[\] Y]X\Y\ZHX[Y\ܞHH]YHYH\[Y[[X\\\HXZ[HH[\Y\[X[[HH[ˈH[[]Z[[YHBܙHH\XZY]HY]YZY[\ZYX\][[ۙ\[[\Z\BHZ]Kܞ]\XH[Y[[Y]BY[ [Y][\[[HZ]]\ˈY[[ZYH\\[8&[YH[]X[]  L HYZH[[\\YH]HY[[\Z[T[\[KHX[K[Yۛ[Y\[K\Y\H L ܈ ݙ[X\ M˂[X\\]\Y]H[[Y[\ۙ[Y\[[\XYY[Y[HYK\YHYYH\pB\Y\p\ZYHXZ\H˜[\˘˞KSҕS M8(ST[\[