Senwes Scenario Oktober / November 2017 - Page 4

•••• hoofredakteur Marlon Abrahams Tel: 018 464 7349 marlon.abrahams@senwes.co.za Om te begin DIE WOORD BEGIN IS ’N BAIE KORT WOORDJIE, MAAR IS BAIE EFFEKTIEF MET ’N WYE VERSKEIDEN­ HEID BETEKENISSE. DIE LANDBOUSEKTOR IS OP DIE PUNT WAAR ONS MOET BEGIN OM VIR DIE VOLGENDE SEISOEN VOOR TE BEREI. O ns sektor het onlangs groot erkenning gekry aangesien dit die ekonomie aan die gang gehou het in moeilike tye en dit is beslis tyd dat ons as belangrike rolspeler erken word. Plato het die volgende gesê, “Die begin is die belangrikste deel van die werk.” Ek dink dit is waar ons dinge reg doen. Begin word opgesom as die eerste, of inderdaad die vroegste gedeelte van ’n aksie. As ons die woord verder ontleed, kan dit beskryf word as die tyd waar iets tot stand kom of uit iets voortspruit. Die woord kom van die Middel- Engelse term beginnen wat beteken “om te begin”. Die ware betekenis is egter meer gedefinieerd wanneer ons kyk na die Walliese term “genni”, wat min of meer beteken om jou te verdiep in iets. Om jou tande in ’n projek in te slaan, kan ’n mens maar sê. Die Latynse vertaling is prehendō, wat beteken om werklik 2 begrip vir iets te ontwikkel. In die landbousektor begin ons om op die volgende gedeelte van die seisoen te fokus. Land- bou-ekonoom Gerrit Oosthuizen praat oor die tyd om te plant. Senwes het ook leiding geneem as hoofborg van die 2017 Bultfon- tein Boertjiefees, wat die pad gebaan het vir die fees nadat orga 6VW&FW'2FB#bW06VVW"vVV2FRW&7FvPG&wFRvBFRvVVW'2WB2fW'vVƶf"F&RЦFV7FRWB( 'FVFWW"GRFBFR&VfW2V2FR66vVW"&VVRF7G&v 6VvW2fW&FW7fW0F:vV&VB2f'6rW@&WG&VrFBFR6VvW266V"ЦWBVVvBFW&W76L*ֆVFPvVWvW"vB2FRFV0FRGG6&b6'&VW"FR#r#&VWG6V6VআWB&VvV2G2( শWF6Rf"FRC#vVG7G'@GW76VFR&FV2VFR&RЧ6VVFR&vFW67vB#F&W"7fBध7F( 2( VW&ƖPFW'fFrf"b'6VvW0&F6Vg7G&FRvVVBRWBFRv&FRfg&VFV7&V6VFW'Gv76W#( 22VVG&2FBW@( G&"226ЦG&2FBFR&Vvf( WvR&VƗFVB( ( &Vvv"Ц2VG6VV'&W'VvW $TDDUU Bb#r( "4TtU266V&&VFFWW V'&W'VvW FVâCcBsCCV'&W'VvW$6VvW26GfW'FV6W0&:GFRVvFVâCcBsSP&WGFRVv6VvW26GvW'VVFVpW&6fVFW W&6fVFW$6VvW26VFWvW&W'0&'&2G26&V&FG2vƖR&FV626WG6VR6&'7FVGRFB6&fW&RRg&67FWvVFVW2F2w&&&V"V琤GFWw27W6&vVFVW26VvW2w&ƖvW'&B7FVV6W&fFVfFV&W&rWG'W2f7FFVV֖Rf67V'6&6P&RW&6W0FVâCcBsScf3CcBsss &RW&6W46VvW26VV 6VvW26'W23W&6F'#SsFVâCcBsG'VvW&GFVâC"3Cc( R&VwFRfFRVBf6VvW266V&v&Bf&&VRvWfvRFR&WƖw2f'FV"rfFRvWBWFWW'7&Vr( FRVV"VVFvWvW"f"R7&VVЦƖVBf"VvRVFFw2GfW'FV6W2&6R'FV2bFWW"VFWvW&W'2R