Senwes Scenario Oktober / November 2017 - Page 37

Jou opbrengsvooruitsigte lyk sonnig DIE SAAD VAN SUKSES Goeie Ontkieming Tel: +27 12 683 5700 | www.rsa.pioneer.com © 2016 PHII. Die DuPont Ovaal Logo is ‘n geregistreerde handelsmerk van DuPont. ®, SM, TM Geregistreerde handelsmerke van Pioneer. Beter Groeikragtigheid Beste Opbrengs