Senwes Scenario Oktober / November 2017 - Page 27

BLOU BETEKEN SLIM ONTWERP VERMINDER BEWERKINGS kan etereenheid Veelsydige m la, sojabone, tef en no ka k oo lik mak hanteer ander fynsade SOLITAIR 9 SOLITAIR 9 MET RUBIN 9 ottel p elke plantsk By LEMKEN loo tjie rre ka er nt soos ‘n pla Die Solitair 9 van LEMKEN lewer nie net op sy eie puik resultate by die saai van fynsade nie, maar vermin- der bewerkings wanneer hy met verskeie LEMKEN implemente verbind word. Elektriese metereenhede en druklugverdeling verseker akkurate plasing teen hoë spoed. Deur in een gang die grond te bewerk en te plant beteken dat die boer die saad vinniger in die optimale plantvenster kan inkry. Kontak jou naaste areaverkoopsbestuurder om meer oor LEMKEN uit te vind Karel Munnik, direkteur + areaverkoopsbestuurder, 082-412-2577, k.munnik@lemken.com Blackie Swart, areaverkoopsbestuurder, 082-404-9651, b.swart@lemken.com ■ ■ ■ ■ Werkwydtes van 3 tot 6 m Ry-afstande van 12,5 of 15 cm Hoë presisie teen hoë spoed Volg grondkontoere uiters goed