Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 62

•••• RUBR I E K FOTO: LEEF Om moed te hê MILANIE VOSLOO OM MOED AAN DIE DAG TE LÊ, VERG DAPPERHEID. OM DAG NA DAG MOED TE HÓÚ, VRA IETS VEEL MEER... EN MINDER... B oere en hul gesinne het nogal met tye baie moed nodig. Hulle moet immers met elke seisoen waag, is aan die natuur uitgelewer en dan word die uitdagings in ons land ook nie minder nie. Moed-hê is een ding. Om moed te hóú is egter iets heeltemal anders: Dis om áán te hou om die moei­ like, maar regte dinge te doen, ten spyte van groot teenstand. Dis om dag na dag toegewyd jou dagtaak te doen, al is jy gedaan en glad nie lus daarvoor nie. Dis om goedheid en liefde te blý gee – al vergeet ander hul dankies. Moed-hóú vra om onverpoos oor ‘n eindelose aantal balke te blý klouter. Daarom vra dit ’n ander stuk sterkte... of dalk juis die erkentenis dat jy te swak is om dit self te doen. Dalk juis ’n groter afhanklikheid en ’n stywer-vashou aan die Man van Moed. ’n Dieper wete dat Hy by uitstek ’n Vader vir vraende vasbyt-mense is. Jy hoef nie alleen moed te hou nie. Jy hoef maar net op jou knieë te bly. Dis daar, in jou Getsémané, waar Hy langs jou kom kniel en jou beker saam met jou drink. Dis op jou Via Dolorosa wat Hy jou kruis vír jou dra. Moed-hóú verg iets meer. Dit vra dat jy minder word... sodat Hy meer Hý kan wees. Jy deur Hom die lig kan sien. En kan wees. Hou in jou laagvoelty