Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 59

••• •• KO S V IR D IE SIE L •• God lig op LEES: Markus 5:36-43 DS. WILLIE BOTHA ‘N RAADSLID VAN DIE SINAGOGE HET BY JESUS AANGEKOM EN VOOR HOM NEERGEVAL. ‘N MENS KAN SY DESPERAATHEID, ANGS EN DRINGENDHEID HOOR WANNEER HY SÊ: “MY DOGTERTJIE LÊ OP HAAR UITERSTE. KOM LÊ TOG U HANDE OP HAAR, SODAT SY KAN GESOND WORD, EN LEWE.” J esus het dadelik saam met hom gegaan. Terwyl Jesus nog op pad was, kom van Jaïrus se mense met die gevreesde tyding daar aan. Sy dogtertjie is nou net oorlede. Die laaste bietjie hoop wat hy gehad het, word verpletter. Jesus stel hom egter gerus: “Moet jou nie ontstel nie. By maar net glo!” By Jaïrus se huis was dit chaos. Professionele roubeklaers het tydens sterftes by huise opgedaag. Die mense was histeries. Die roubeklaers wat op fluite gespeel en hande geklap het, het die tragiek van die oomblik beklemtoon. Toe Jesus opmerk dat die dogtertjie net slaap, word Hy uitgelag. Die dood was immers vir hulle onmiskenbaar. In die binnekamer het Hy die kind aan haar hand geneem en gesê: “Talita, koemi!” Dit beteken: “Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!” Sy het dadelik opgestaan en begin loop. Dat sy kon loop en dat sy iets te ete moes kry sou vir die mense ’n teken wees dat sy weer gesond was en lewe. In die verhaal leer ons dat Jesus se bomenslike krag onmiskenbaar is. Jesus is in staat om situasies wat menslik hopeloos lyk, te verander. Situasies so hopeloos soos die dood. Die opwekking van die dogtertjie se dood eggo die belangrike boodskap van Markus: “die Koninkryk van God het naby gekom”. Lyding is deel van die lewe. Markus is in sy beskrywing van die evangelie ‘n realis. As Jesus, wat die Seun van God is, so bitterlik moes ly, moet Jesus se volgelinge ook weet dat lyding nie noodwendig by Christene verbygaan nie. Dit is egter van ontsaglike belang dat in hierdie lyding Jesus nie afwesig is nie. Die verhaal wil ook die rol van geloof beklemtoon. Ons is geneig om ons geloof te verskraal tot “Jesus het vir ons sondes gesterf ”. Geloof het ook ’n ander kant. Ons sien in Jaïrus ’n mens wat by die einde van menslike vermoëns en oplossings g ZH] [[[قH[H\\Z]Z[YH\Y[]H[[ [YYۜ[8&[YX\[ۜ][YB\YH[[YZY[YۛYH[ [[]ۜY\Y\YB\][[و\۝Z˂[Y\YH\X[\[\\\›Y[ZH\\X]ZY [[YZ[H\ۙ\[ H[Z][YܙHZZY[\pB[ˈpܝ\HX[H\YHܚYZBY\]H[p܋[]]Z[Y YHY[[Y\YHꜙ[ܙۜYHY\HYKXX\\ۜ›YHYY\Y]X\Y[HHX[YKY\YH\X[ۜ]\\›ۜZ]\ZH[[[ق]Y\YKST[\[8( ӓՈ MM‚