Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 55

' N B O E R MA A K '  N PL A N •• ••• •• Stres vat aan my hart LEES: Job 3:1 tot 26 DS. CAREL BOTMA KAN ‘N MENS WERKLIK DIE PUNT BEREIK WAAR JY JOU GEBOORTEDAG VERVLOEK OMDAT JOU HELE LEWE VIR JOU WALGLIK IS? K om ek begin deur te sê dat dit wel al gebeur het - in die lewe van Job: “My hele lewe walg my... Ek het so ’n hewige afkeer in my lewe, dat ek daarvan wil XZ˸'H]\™YHZ[[؈HܙB[Y\]\ZZ]XY]\\X[ܙ YHYHY\܈\YH][0BYHX\\Y\H]؈[B] \HX\ZH\[Y\܈HܞYHYB\[ܚYY[X\[Z˜\[Z]8'\Y[H\\܈[\'Kو8'Z\]\ܝ[ZYx'KYH[Y[YB\YHZ]XZH]YBٝHX\ۙ\YHX\™]\[] YHY\Y‚]YHZ[YH[YHY\™\X[][H\[]YY\X[H[Y[Z\\\] H[HY][B]\Y\YH\Y]YY\™[[X[H\ZHX\܂X] [\و]YH[Y\›YKX\YH\[8&[ZYB]\Y\8&\Y H܈Y\[HX[Y\YHY\]HB\ۙZY\܋H]YB][\\܈]H\]]YKXX\[HYX[H\›HܝZY][ZH\KH]HYH\\][H\HY]\HZܘ\ 'X\H[\[YB][YYHX[8&[X[]]X\ܞKX\H[\H]BYHX[8&[X[]]\Z›O'H ؈ Ό KX\ܞH]HHZYHXܝYY\Z‘Z\ܝZY]ZYH[ۜœ\X[[[[H]]؈ؙY\ۜ]Ypp]\[8&[\\X[[]\X\[ ۜ]ܝ\[\[\X[8&[[[Y\Z[Y[HYZ[pH\Y\H[ۜۛKY[Y[X[[[YœX]XXZX[]Z]YH[X\H\[Y[ۙXYB\\ ZYH\ؘX\[YBY][[YHXZY]BۛHX]\X\[8&[ܝ\[HX\܈B 8&[X\]H]B[H8&XZۚ\\Zš[\[\[ZH\X[\HHۙ\X\BH[[H\\ B\ܚ[وHZY\ܝYB][]X\YH\X\]\šH[H]H[]]K\Y] ۜZ\ZY[Y\š\ HݙY[]H]H\B[Z\BYHXY\H]BpX]\]]8&Y[Y\Y[[][X]Y\H\Y\KX[BY]؈YH[[[ۙ[B\[[و8&[Y[]؈H][[\\[[XXZH8&[Y[›YHۈYKXX\[Z]YBY[[H[8&[Y[[]\X\HYH[HZ]]HY\܋ST[\[8( ӓՈ ML‚