Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 49

••• •• D RUPPE L S O P D IE DA K •• Wat gaan die uitkoms van die nuwe seisoen wees? THYS GROBBELAAR SENIOR GRAANANALIS, SENWES GRAINLINK REËNVAL HIERDIE SEISOEN Die somerseisoen reënval word vanaf 1 Julie jaarliks geneem. Julie het gemiddeld die laagste reënval van al die maande in die Senwesgebied, met ’n gemiddeld van 2.5 mm. Dit het gemiddeld 46 mm gedurende Julie vanjaar oor die gebied gereën. Daar word soms beweer dat goeie reën gedurende die winter tot swakker reën in midsomer aanleiding gee. Sedert 1904 was daar net 4 seisoe­ne waar meer as 35 millimeter gedurende Julie oor die Hoëveld gereën het. Dit was die 1918/19, 1939/40, 1943/44 en 1957/58 seisoene. Al vier seisoene het bogemiddelde reënval gerealiseer. Die 1943/44 seisoen was die natste seisoen oor die Hoëveld sedert begin is om reën te meet. Dit het glad nie oor die grootste gedeelte van die Senwes gebied gedurende Augustus gereën nie. Sien meegaande kaart. Vir die eerste twee maande die seisoen is bogemiddeld reënval oor die tradisionele Senwes gebied ontvang. Daar is distrikte in die Senekal omgewing wat die hoogste reënval vir Julie gemeet het in die geskiedenis. Die meegaande kaart dui die gebiede aan met goeie reën die afgelope twee maande. Die reën het ’n baie goeie bydrae gelewer tot die oorgedraagde grondvog oor ’n redelike groot gedeelte van die tradisionele Senwes gebied, wat bydra tot die optimisme dat ons ’n beter seisoen tegemoet gaan. Die totale reënval vir Augustu M\YHY\[ۙ[H[\YXYY YH[][]Y]Hp۝[\YH\[H H[YH M H]Y\\ M[YH[\YXYY ԕRUQHTQB M̌ MRTSX\\Y[ZHY]Y]H\Y][܈[XX]ݛܝZ]YB\YHY[HZ\[YHY[HY YH[HY\ܝZ]][Y[H[HX\YYHX[BYKHۜZHYH[[YH[[ܚZH[XX][pB]ܙKX\\8&[[HX\[Z]ܙBX\HY\[Y\ZHYBY[HZ\[H\Bܜ[ YHZY[ZH[\YB[Z\Y[[YH[[ܚZB[Z]ܙH[ZHYH[Y[X\[[H[YH[[BYY[H[YH[HXX[XZK[Y[YH[ZY]YY\]Z[]][H[YB[[H[HXX[ٜXZZ[Y]\[pHZY P[Y\ZBXZK]YHX[ZY[\OTQH ST[\[8( ӓՈ M ‚