Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 35

Slange ••• •• R UB R IE K •• in en om die plaashuis DIT IS WEER DIE TYD VAN DIE JAAR WANNEER AL HOE MEER INSIDENTE MET SLANGE VOORKOM EN SELFS IN DIE MEDIA DAAROOR BERIG WORD. SENWES SCENARIO HET BY DIE PERMITBEAMPTE VAN DIE HERPETOLOGIESE VERENIGING IN KLERKS­ DORP, ASHLEY DODKINS, GAAN AANKLOP VIR 'N BIETJIE RAAD OOR SLANGE. AUBREY KRUGER VERANDER JOU SIENING OOR SLANGE Ashley wil mense se siening oor slange verander. Hy sê baie produsente “hou nie baie van slange nie. Oupa het geleer ’n slang moet dood en so word die siening oorgedra.” Volgens hom is slange “die dier wat sekerlik die meeste misverstaan word, weens ons eie vrese daaroor. As mense sê slange moet dood en het geen waarde nie, wil ek weet hoekom hulle so voel.” Mense bel hom gereeld oor slange in hul erf of huis en minute later bel hulle weer nadat hulle die slang flenters Kaapse Kobra Jong pofadder geslaan het. Ashley sê dat vrees vir slange sekerlik altyd daar is, maar dat mens na hul H[[YH]]\[]Z[[]۝H]YH[Z[Z˜[\\H\\H\KTSHSSB\H[YH\X]]ZYB[[K[[HY][X\]Z\KH[[H8'[YBY]]ܘY[8&[\Bܚ[Y] [H\YYBYY[YYKX[YH[\[\٘Y\[X\B؜\[[H\[YY˸'B'8&[\[8&[[[Z[Z›Z\X[[YY'H\^H\[]\X\] L [H[8&[Z[\XHHX\ܚH[[Y[Y]8&[]Z\[HYYK[HXX\[YH[Y]YBXXZˈ]\Z[ZܙY[[YH\[H[HHX\H0ꋈ\[Y[ ]Z\KœH8&[XX[Y] \] ̈B\X\ L [H[\ ]Z\H[H\X\\ܘ\\H٘Y\ZY\]\Z[Z\[‚SHSӔTPB\^H]YHX\H؜BZYH[YHܙ\[\X]TQH B\^H[\Z]X[\H[YH\]Y\B\[Y[[\ܜ [[‚ST[\[8( ӓՈ M‚