Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 27

••• •• HA N D E L SN UUS •• Van Portugal na Bloemfontein MEGANISASIE MET JOHN MORGADO DIENS Oor diens is John baie presies: “Die Bloemfonteinse produsente soek diens op hulle plaas.” En om dit te doen kom hulle so vinnig as moontlik by die produsente uit. Hulle verdien beslis ook ’n pluimpie. Die Bloem­fon­tein­ se tak diens ’n area met ’n radius van sowat 200 km, wat onder andere Bloemfontein, Petrusburg sowel as Kimberley en Rouxville, Tweespruit, Zastron en Theunissen insluit. Dit is verseker nie ’n maklike taak nie. Daarom dat John so gesteld is daarop dat sy afdeling die werk die heel eerste keer reg moet doen. Vir hulle is boere in Bloemfontein van kardinale belang, nie net vir die landbou nie. “Ek glo boere is die ruggraat van die Bloemfonteinse area.” John is ’n sterk voorstaander van goeie kommunikasie tussen alle afdelings binne Senwes ten einde die produsent optimaal te kan diens. John Morgado is jou getroue werkswinkel­ bestuurder by Senwes Equipment in Bloemfontein, al die pad van Portugal. Beskerm jou Plaas en Toekoms teen alle risiko’s deur AgriSeker ! AUBREY KRUGER J ohn Morgado is die werkswinkelbestuurder by Senwes Equip Y[[۝Z[B\H\]\\[\Y X\YHH[Z[YHHZY PYZHp[ZYܙY\] H]Hܙ^HYH[۝Z[YX[[Z]Z[[Z[ NN HHX[\Y[X]Z[Y\\8&[HZ[H[\[Y\ NN [YHYY H[\\ HX\H\\YHY[BY\X\H[\XX\]\ZYH\HH[B[ܚZ\H]\[Z][ NX\H[KH]ۙ\[[[YHܛ[[[\\[ZY \ۛZHZ\[\ ̂X\Y]][XH]Y[[H]YH[\[]H[\[K[\\pۈY]YHZ[[\Z[^H[Y[]YHYۚXH[ L\ۙY[[B\][[ ST[\[8( ӓՈ MBۜ\Z\[HHZ\[ۜ\HBۜ\Z\ۜ[HX\[\Y[[H\Z&\\Z\H[H\H\[]Y[BY\YܚTZ\B[XYYH[[pHY[ݙ\Y\Έ M͍‚\YY\[Y[۝ZHXZ[X\و\Z˘Yܚ\Z\˞H N