Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 25

GRAANVERKRYGER IN BLOEMFONTEIN ••• •• HA N D E L SN UUS •• Jana Erasmus lees haar produsente reg AS DAAR EEN DING IS WAT JANA ERASMUS (SENWES GRAANVERKRYGER IN BLOEMFONTEIN) REG DOEN, IS DIT OM PRODUSENTE REG TE LEES EN TE VERSTAAN. AUBREY KRUGER J ana lewer uitstekende diens omdat sy haar volle aandag aan produsente skenk. Sy het al 12 jaar se ondervinding sedert sy in 2004 by die maatskappy aan­ gesluit het. Sy sien haar rol as die skakel tussen Senwes, die mark en die produsent, waar sy belangrike inligting aan hulle deurgee en ook beter pryse vir hulle beding. Die sukses van ’n goeie graanverkryger volgens haar is “dat jy elke boer afsonderlik moet beoordeel. Elke boer benodig iets anders. Elkeen verwag iets anders van jou.” Individuele fokus behels kontak met elkeen, die trek van verslae en stuur van sms’e en in die middag is sy letterlik vol bespreek wanneer sy produsente gaan besoek. “Dit Planter Monitor • Seed per 100m per row, seed population • Hectares worked and much more • Easy to install and maintain • Fertiliser and turning of axles • Can be applied to most planters • Real tough, rust and water resistant is juis hier waar produksiekostes be­reken word en besluit word wanneer kontrakte geskryf moet word en hoeveel ton vasgemaak moet word. Hierdie is die belang­ rikste tyd wat jy gebruik om ‘n bemarkingsplan vir die jaar uit te werk.” OOR BLOEMFONTEINSE PRODUSENTE Oor haar Bloemfonteinse produsente het sy net goeie dinge te sê: “Ek ken my boere en geniet my boere - veral die wat geen dramas het nie.” Verder kom almal goed oor die weg en het hulle ook goeie kontak met boerevereni­ gings. Haar werksmotto is: “Wees konsekwent in jou werk.” Hier lig sy uit dat jou opvolgwerk van kritiese belang is. “As jy sê jy gaan iets doen, dan moet jy dit doen. Produsente moet jou kan vertrou, want sodra vertroue gebreek is, kry jy dit nie maklik terug nie.” Haar ander raad is om altyd te probeer om klante te werf. Vanjaar het drie jaar se harde werk aan ’n produsent eers begin vrugte afwerp. ’n Bietjie meer inligting oor Jana is dat haar eerste pos destyds dié van graanverkrygingsas- sistent H]\؝\\[\B]\ܘX[\ܞY\]ܙ\H\YHY[HYHX\YY[۝Z[\X[K\\]YH KZ\YH[X\^KYXܙHBYH[\[[H N H[[ق L KH\\ X\Y][]Yܙ]H Z\YBY\H[ HX[8&[\X[[ܛYH\ˈ[][\8&[ZYH[\[\]\\š[[ؙ\]\Y\H]\؝\˂[][H[HHY\\YHY\[ZH8&[ܛ\YH[X\[HH[p[[œܞ]\\]XXBܛ[[X\[۝[\K[H\[]BZHY\[[X[]][[XXZ][YBܞ]\]ꜙ[ ‚]\]PTSӂ[]TSӂ\[ۚ]܂܈Z\YY\‚YHXYH[]YXB[ L H NL‘^ L H ͌•X˙[XYK˞B[XZ[[[XYK˞B[\Έ[\[XYK˞B(H\XB(HYY(HX\ ^\¸(H[\HۈXX[[ۂ(HX\H[[(H[ [[(H[ [[\B