Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 22

•••• NUUS Senwes Jongboer huisves Nasie in Senwes Voor­sitter, Danie Minnaar spreek die gehoor toe tydens die 13de Senwes Jongboer Toekoms­fokus­dag by Nampo Park. DIT IS WEER TYD VIR DIE VOLGENDE REEKS VAN DIE IMMERGEWILDE BAANBREKER, NASIE IN GESPREK, DIE LANDBOU­S EKTOR­G ESPREK WAT DEUR SENWES GEÏNISIEER IS. AUBREY KRUGER EN MARLON ABRAHAMS O Vrystaat Landbou Jongboer van die Jaar, DJ van der Linde, het familiedinamiek bespreek. Theo Vorster, HUB van Galileo Capital was weer­ eens die ankeraanbieder van die program. 20 Gesprek p Dinsdag, 13 September 2016, is begin om die heel eerste episodes van die reeks by Nampo Park naby Bothaville te verfilm. Dié reeks sal vanaf Januarie 2017 op verskeie televisieplatforms uitgesaai word. Hier het talle industrieleiers en produsente die onderwerp van Familieboerdery as Besigheid bespreek. Die besprekings het deel gevorm van die Senwes Jongboer Toekomsfokusdag wat daarop gefokus is om as netwerk- en besprekingsplatform vir jong boere te dien. Dit was ook die 13de Toekomsfokusdag, wat goed bygewoon is deur nagenoeg 300 produsente. Die paneel vir die eerste sessie, wat gekyk het na die belangrikheid van familiebesighede in die algemeen binne die Suid-Afrikaanse ekonomie en spesifiek die landbousektor, het ingesluit Senwes Groep HUB, Francois Strydom, Andre Diederichs, stigter van FABASA, Hendrik Wessels (PricewaterhouseCoopers) en Theo Vorster, HUB van Galileo Capital, wat weereens die ankeraanbieder van die reeks is. Die tweede sessie het na die praktiese implikasies van familie­ besighede gekyk om ’n balans tussen besigheidsbeginsels en familie- OKT/NOV 2016 • SENWES Scenario dinamiek te kry. Die paneel tydens dié sessie het produsent Anton Botha en sy seun Heinrich van die plaas McGrath in die Bultfontein distrik ingesluit, die Vrystaat Landbou Jongboer van die Jaar, DJ van der Linde asook Gerhard Bruwer, Graan SA Senior Bestuurder en een van drie broers wat deel van Genade Boerdery vorm. FABASA se Andre Diederichs het gesê dat daar drie kritiese uitdagings is om ’n suksesvolle familiebesigheid te bestuur. “Dit is krities belangrik om ’n duidelike struktuur van die besigheid te hê wat aandui wie verantwoordelik \\] YY[[]X\\Z\ܙ][X[Y\[HܛYKX\\[\[Y[܈YB\YZYؙY[[][X\[›[]YHؙ\[[ZY[ZZ]Y[\]Y\˸'HY\]YY\XY]Y][HZH\YZ[\ܙY[ZH[]ܙ ][Z]وYKXY\[H[Z[YH[YHX[]\[ؙ\[[[\Z]X[ܙ[[YK\HH\[[[ܜY[[HXXZ˂YH[Y[]X[Y\[H]YH٘\[Y[\ؙ\[[8'YH\[[\ZY[YZY8'H[YHZ\[\\YH[]Y\\[Z][[YH\YZY ؝\[]\\8&[ܘX[H[YX\[YH\\Y][]