Senwes Scenario Oktober / November 2016 - Page 19

••• •• K O L L IG •• Die Krugersdrifdam het familieverbintenis. BOER AL LANK Charl produseer al vanaf 1990 hier. Sy plase beslaan 5 600 hektaar en die lande is om die helfte saailande en weiding. In ’n normale jaar produseer hy op 1 600 hektaar met die res wat oorlêlande is. Mielies word geproduseer op 800 hektaar en sonneblom en tef op 400 hektaar elk. 160 hektaar van die saailande is onder besproei­ing. Hoewel mielies sy hooffokus is, het hy egter tydens die afgelope droogteseisoen net sonneblom verbou. WAT HY BY SY PA GELEER HET Hy het “omtrent alles by my pa Robert geleer.” Robert, wat sowat 6 jaar gelede oorlede is, het nooit kwaad geword nie. Charl vertel dat iets wat hom altyd sal bybly is dat sy pa gesê het: “As jy baklei, het jy die fight verloor.” Soms dink hy terug aan hoe dikwels hy vir sy pa kwaad was, maar dat sy pa op die ou einde altyd die fight gewen het. SY EIE MOTTO Wees tevrede met wat jy het “Baie boere wil altyd net groter en beter gaan, tot die heel beste.” Hy is anders: “Ek het nog nooit met ander boere in die omgewing gekompeteer nie. Mens moet tevrede wees met wat jy het, en dit net geniet.” Geloof is ook belangrik: “As Die wildskomponent word op 1 800 hektaar bedryf met van swartwildebeeste tot zebras wat hier voorkom. Die Modderrivier is ‘n belangrike lewensaar vir die distrik. jy nie glo nie, glo ek nie jy sal ’n boer kan wees nie.” Dan het die “weermag my ook geleer dat jy verder kan gaan as wat jy dink jy kan gaan”. SENWES Oor sy betrokkenheid as Senwes klant is hy baie uitgesproke. “Ek is dankbaar vir Senwes wat van voor die begin van my boerderyjare my al bygestaan het, van 1989 toe ek ’n lidnommer gekry het.” Charl doen sy graanbemarking vanaf 1990 by Senwes en is baie tevrede met die diens van graanverkryger Jana Erasmus. “Jou geld is verseker by Senwes en jy kan nat graan lewer.” Op finan- sieringsgebied maak hy van Senwes Credit gebruik. Na ’n paar jaar waartydens hy kontant geboer het, maak hy nou weer van Senwes Credit gebruik. En van Sleute Z[[ؙ\]\\Z\YB\8'Z]YY\Z\HZܞK'BQTHRTSST’H] LY\HZ\[&[Y\H\\BX[]Z] Y[]Z]܈YHY[]HH[\\]Z\Y[ܞK'ZH[Y\H[[\\[۝Z[[\\™YH[\ܛY[\H][[۝Z[[Y[p\˸'BTQH NST[\[8( ӓՈ MM‚