Senwes Scenario Oktober / November 2015 - Page 32

••• RUBR I E K SUSARI GELDENHUYS SAFEX SCENARIO’S MET SUSARI D SUSARI IS ‘N OPSIESKRYWER BY SENWES. SY HET ‘N B.COM (HONS.) EN M. COM-GRAAD IN RISIKOBESTUUR EN ‘N BSCGRAAD IN BEDRYFSWISKUNDE EN INFORMATIKA BY NWU IN POTCHEFSTROOM BEHAAL. SY HET SELFS TYDENS ‘N BEURSPROGRAM AFGELEIDE INSTRUMENTE B