Senwes Scenario Junie / Julie 2017 - Page 6

•••• H O OFA R TIK E L NASIE IN GESPREK SE BOODSKAP WYD EN SYD VERSPREI SUID-AFRIKA SE VEELBESPROKE LANDBOUGESPREKS­ PROGRAM, NASIE IN GESPREK, HET VANJAAR SY VIERDE BESTAANSJAAR GEVIER TYDENS DIE JAARLIKS OPNAME DAARVAN BY DIE LANDBOUKALENDER SE BELANGRIK- STE GEBEURTENIS, DIE NAMPO OESDAG IN BOTHAVILLE VANAF 16-19 MEI. MARLON ABRAHAMS D ie program het in statuur en reputasie gegroei en het weereens die sektor se belangrikste belanghebbendes en rolspelers na die gesprekstafel ge­bring, waar sake soos Vroue en die Jeug in Landbou en Grondgrype sonder Vergoeding bespreek is. Die Nasie in Gesprek sosiale mediaplatforms het interaksie met meer as 300 000 mense oor die vier dae aangedui, terwyl verwag word dat die organiseerders van die Nampo Oesdag besoeker­ getalle gaan aankondig wat die 75 000 besoekers van verlede jaar gaan oorskry. Dit, tesame met blootstelling op platforms soos Talk Radio 702/Cape Talk, RSG, Landbouweekblad en lewendige uitsending op News24, sowel as die deurlopende blootstelling van die reeks op KykNet, Sowetan TV en Business Day TV, het daartoe gelei dat Nasie in Gesprek onge­ twyfeld die nasie se mees populêre landbougespreksprogram is. Hierdie jaar se uitsending vanaf Nampo kan ongetwyfeld beskryf word as uiters openhartig en alle partye het saamgestem dat die tyd vir optrede aangebreek het. 4 Opmerkings soos “ons kan nie vir die regering wag nie, ons moet dit self doen,” het die gees van hierdie jaar se reeks raak saamgevat. Tydens die mediabekendstelling op 15 Mei, het ’n paneel met Carte Blanche se Derek Watts as gasheer, en gaste soos DG DAFF Mike Mlengana, Landbant HUB TP Nchocho, Roelf Meyer – In Transformasie Inisiatief, 702/ Cape Talk se Stephen Grootes en Milaan Thalwitzer van die Bosveld Groep, geluister hoe die DG erken dat die regering in sy implemen­ tering van grondresti­tusie gefaal het. Daar was egter hernude begrip van wat betrokke is en wat nodig is om dit te laat realiseer, sowel as ’n hernude verbintenis tot die proses. Gesprekke gedurende die week is gekenmerk deur passie en opregtheid en belanghebben­des soos Senwes se Francois Strydom het beklemtoon dat indien besigheid hulle sou besig hou met besigheidsbeginsels, sal swart bemagtiging deel word van die besigheidsplan. AFGRI HUB, Chris Venter, het aangedui dat hy nog nooit ’n boer ontmoet het wat nie wil help nie. Kommersiële boer Herbert Mabuza, ’n voormalige redakteur JUN/JUL 2017 • SENWES Scenario van die Sunday Times, het ’n uitste­ kende toespraak gelewer oor hoe hy begin boer he BVR( vB&W vWvVW"WB72ЧFRfW&FV76RVW"ЧFR&W"GFV2FR6WB"g&VPF&RWBv&6W&&RT"fv6FV7FwFW fvB46RVW'7FR4T"ЦG6vB( W&VFR'&\:&62FVVƆVFrpvWfW7FrWBvW<:FBvBFPF&R&WG&VRWBWB( #VF"6&W&FW'FW"&VVFRvW7&VRW@vVv"f6W3&&VBFfW'6f6RVf6:P&WsFR&fFVvvSw&FvW6FVBVGf6WW'2F&RFW'w*Ц&VFW"W&Vגvw2( VVvVVWBvBv7FR62W6WvfvFfRvV7vW6VBWBvB"FR&Vw&VBfFPfW7FvrV7FFVFrf( আFV6W&vW&BWBVFR&VFW"Vf&ƖvP6vWF&VFFWW"VvW"dЧ6R7F6V&W7GWW&FW"VVVֶ&Vv2FRv6W&RfFPvW7&V"&vVVVFVFPf"FRWVrVRWvRF\*ЧG&VFW'2FRF&W6VF"FRFBv2GVFVƖFBFRF&\*Чv&FVWGFrfFR6BFBFP&&B&R&RvFVFRVVFVVVFRvW&6vVVVFVFP&VB&W6VFR6RvW7&VvV'GV7FR'wwr6VvW7&V6FR6RvW7&VFW76rbFRVFPW6FW2FRVfW'6VW"6F@RVF֗2W&FR&V|*&PvW7&VRR