Senwes Scenario Junie / Julie 2017 - Page 55

Die Opstanding van Jesus Christus LEES: Matteus 27:27-44 DS. WILLIE BOTHA ’n Transformasie sonder gelyke V roeg die Sondagoggend het Maria Magdalena na die graf gegaan. Toe sy daar kom, het sy ’n ontstellende ontdekking gemaak. Die klip was van die graf weggerol en dit het vir haar net een ding beteken: Hulle het die liggaam van Jesus weggeneem en op ’n ander plek begrawe. Nadat sy die ontstellende tyding vir die dissipels gebring het, is sy weer terug na die graf. Daar het sy bly staan en huil oor Jesus wat nie net dood was nie, maar ook nou weg was. Min het sy geweet van die radikale verandering wat daardie oggend plaasgevind het. Die deurbreek van die lig het tot haar deurgedring toe Jesus daardie oggend vir haar “Maria” genoem het. Met die opstanding het daar ’n transformasie plaasgevind, ’n radi­ kale verandering. Hierdie veran­ s passie. deringe word weerspieël in die verandering van die waarde wat ons aan die Christelike simbole toeken. Die vervloeking wat met die kruis geassosieer is, word die kruis van versoening. Die FVVfFRw7FR6FRv&BFPFVVfFRw&G7FRVW"WB6WBFRw&bFRVfFBVF&Frv&BFRv\*Ц&'FWVfFRWvvRWvRFRG&6f&6RfB'&2FR'G6VW'7FRfFR'G6W&W2v&BFR&Ǘ7FPfFR&ǖW2vVW"W7W27FVFFVB"V&"FW6VfFRvVBf"F2v@6fW'WGFW"2vR6R6&W6v2FWW"FR'V6vr7&ǖG6FR&VǖFV0VCגW&RVגvBदW7W26R7FFr>( Bv&PVFWW&'&VVFRg&W6SFPg&VW2f"FR|:&VBFRvwFRFPg&VW2FBF"fW&FW&RfW'fvpvvVW2FRg&VW2fFR'V2FRrFRw&bVFVFVƖ2FR7FFrFRFWW&'&VVf2VRg&W6RFB2FRw&G7FRG&6f&6PBvBFB2FRFWW&'&VVfGBGBWB7w&VWFPV6FfW&"FR7F*ЦFrfW7W26&7GW27vrG@f"WvvVBFR7FFvR 6VW&RvVw6ǗBfFRV22PVW"f"2( &VG&VvrR"( w&VFRWvvR&W7F'vBFRFBWB7w0fW&"V2F'fЦF'f"&rFRvVW22FBWG0vBvVvvW2VG6VF@G&6f&VW"RWB2VFRv@( &VvvWv&BWBR"F@G&6f&VW"R2VƶRFpWvRvVW"( V2f WG2WG2FRWvR2F"&PVW"6&RVW"FVvW&wFV@V&RVW"g&WVvFRFRWvP6VbFRw&G6VBfFR7F*ЦFr2WG2vBvƖFW'7VVv&BFB2FRfW&rfFPVW&ƖVBfvBFB2FPV&&rfFRw&V66PFƖVFRvBFRv2FW vBf"2FƖ4TtU266V&( "TT#pS0