Senwes Scenario Junie / Julie 2017 - Page 50

•••• ' N BO E R M AAK '   N P L A N My ontspanning kom in gedrang! LEES: Eksodus 20:8-11 en 1 Konings 19:1-8 D it is nie toevallig dat ’n voertuig verskillende ratte het nie. Die ratkas is so ontwerp dat die voertuig deur die verwisse­ ling van die ratte onder verande­ rende omstandi YH[\Z[BXZ[X[H\ݙ\Y[[0ꋂ[\]ۙ\[\HYB[[YHX] X\YHZ]]Y\YHYZZ[Y[]ܙYHY\[ ]™YHX]HYH\[ܙB[XH\[H[YHY[ˈ[H[\ZY]]Y]]YHY[[]H[][\\[ ]HHYH][HY\\Y][H[]\[]X\\YHY[YHX[YZX\[B[\XX\Y]8&[ZXYBZZY[\YZ8&[\[B[\H\˂XX\HHZYH\X[YY]ܘY[HYYHوY\YHHYHYHY]XY[Y[[[\YX[Z\KY\YBY\\YHXX\]X]Y\[YH[YK^H]ܜ[]]ۈ]ۜYHYY\Y]BHZ[YHHHYHH]\[]YHYY\H[ۜX\Z\وY[KXX\X\\Z[وY[[]Z]YKZ[Y\š]YY[Y\]ܙ HX\ܙYHYY\X[YH\[[[Z[Y\X[YYYHYK]\[HX\Y\[H][KZ™[\YKX\\Y[\X\YHقܙX]]]Z][]HYH\[B[وYHZ[YH[YK\X\X[HY\YYH\]YHYY\HY[HX\ZZYBˈTSPB[و[YZ[[Y\[BY]Z[YHX[YK]\YB][؛[YH]X[BY]YH[[Z[\Zܙ Z]Z[[ZX[YHZۛBZYKZ[HYH\YHYZ˜[[]\YHX\\[›X[HB[Y\H[YHۛYHYpBYHܘ[X[YK[YH[[BZ\H\\YHY[][X\ݚ[YKX[[Z[[[ۙ[BوYY\H\ˈZ[Y\ܙBX[[X\[8&[[ZY[X\YYHH[[[ۙ[H\\B\[X[[ YH۝\[›HYH]HH\\[[™[[[ۙY[YHZ[ [YB[]YHYY\\ؘX\XXZ\\\H\˂Y\YH[[8&[Y[X[[XKY\[\H\YHX\\¸&[\Z[[HYHY]YH[\]HZ]Y\\YXY]HYHH܈YH[X[pBۙY] H[\HY\H]HY]H[YHpٙ]BX]XXZ][\X[Bp\] H8&[ٙY][HY\\YH]\Y\\B\YKXX\Hܙš[[X[[[[ۙ[H۝\[˜\[ 8&[Y[[HܰB[][XHZ]\][[[[ۙY[8&[XY\[\ZZš] 8'H\][Y\HBY[H^H]K'HXX\[YBH\ܙ[[[XH[]\[Y] 8'[\[YHY\HH[ܙ HX[H[Y] []\YHܘY[YBSҕS M8(ST[\[šۈHY\YYH[Y\Y›YH[HܙXYB\[ 'B]ۜ\ZpB[[Z[YXZ[\BۜH\Y[H[H8&[XH\ZZY[XX[B[[ۙY\X\YHZ]]ۜ›[]YYۈ[\Y\[HX[KYHY\YBYX[ۜY]8&[[܈ˈH[ܘXY0]YBY[YH]H]H[][Y]YKXX\]H[H]B[]Z][\X\[8&[Y[]][[]Z]\X\[[X]Y\ܛ\\[٘]ZY[X[ []\YHY\HYH[[[ۜY[ZH\X[XX\[Z[H]H[[[ۜ[ۜ\Zؘ\H[ۛK›ۙ\[\Hۜ[[[ۙ[BY\ܘYYZYوZ\ZY [][[XX\HY] \YH؛Y[H[[ۛB][HZ]\][XZ[HY\YH[ۛHH[\\K]YHY[\[[Bܛ\[\Yˈ\ۜۜB[\Y\\X\[ۜ›][XX[[[[ۙY\YK[ۜ]\˜\ZZ[\YH[٘]ZY[˜X[YH[\ۜZ]Z[[Z›ۙZܜX[HX[YHXBYHX]HZ[Y˂'[HY[\^H[[[Hۙ\[Z[\\\[œۘYHZYH\Yx'BYZ\ K