Senwes Scenario Junie / Julie 2017 - Page 4

•••• hoofredakteur Om te wen of te oorkom DIE OORHOOFSE TEMA IN HIERDIE UITGAWE IS OM TE WEN OF TE OORKOM. NEEM NAMPO OESDAG SE 51STE BESTAANS- JAAR AS VOORBEELD, EN DAARMEE SAAM DIE OORWELDIGENDE SUKSES VAN NASIE IN GESPREK SE VIERDE BESOEK AAN HIERDIE VOORAANSTAAN­DE LANDBOUSKOU. D it bring my by die woord wen. Wen beteken om suksesvol te wees of te seëvier. By dieper ondersoek na die oor­ sprong van die woord wen, het ek op ’n gedeelte afgekom wat die Ou Engelse woord winnan as ’n voorloper tot wen beskryf. Winnan beteken om ’n stryd te stry, te strewe na iets of vir iets te veg. Daar is amper nie ’n beter manier om dit te beskryf nie, want dit is presies wat gebeur gedurende die maande of jare voor die oorweldigende sensasie van oorwinning. het. Daar was sedertdien baie idiome en frases met die woord wen daarin, soos aanhouer wen, loshande wen, wen sonder speel, goed begin is half gewin, om maar ’n paar te noem. In lyn met die tema, fokus ons ook op die nuwe 2017 wenners van die Jongboer van die Jaar kompetisies, met Johan van Huyssteen wat die Vrystaat wenner is en Ro’an van Tonder die Noordwes wenner. Daar is ook ’n artikel deur Francois Strydom oor hoe om ’n wenner landboumaatskappy te wees. Ons verwag rekord­ opbrengste vir die huidige finansiële jaar, wat op sigself ’n oorwinning is. Die feit dat Senwes die Smart Agri-Risiko­ bestuursfunksie befonds, is nog ’n oorwinning vir produsente, aangesien hierdie funksie die verhoging van risiko in die landbousektor oor veral die afgelope dekade sal ondersoek. Geniet hierdie artikels en nog baie meer in hierdie uitgawe, wat beslis ’n gevoel van oor­ winning skep, veral na die afgelope paar droogteja &R&VFFWW V'&W'VvW FVâCcBsCCV'&W'VvW$6VvW26GfW'FV6W0&:GFRVvFVâCcBsSP&WGFRVv6VvW26GvW'VVFVpW&6fVFW W&6fVFW$6VvW26VFWvW&W'0G26&V&FG2vƖR&FV626WG6VR6&fW&RPg&6F2w&&&V"V琤GFWw27W6&vVFVW2&WFRw&&W"6W&fFVV֖Rf67V'6&6P&RW&6W0FVâCcBsScf3CcBsss &RW&6W46VvW26VV 6VvW26'W23W&6F'#SsFVâCcBsG'VvW&GFVâC"3CcV'&W'VvW $TDDUU FRVW'7FRvWFVVFRfW'w*Ч6rvV626\:fW"v23FW'wFRVW'7FRvWF\*ЦVFRfW'w6rvV62FRFW&R6f'vrvWfVW"c"6vWf@ &'&0FVâCcBs3C&'&46VvW26TT#r( "4TtU266V&( R&VwFRfFRVBf6VvW266V&v&Bf&&VRvWfvRFR&WƖw2f'FV"rfFRvWBWFWW'7&Vr( FRVV"VVFvWvW"f"R7&VVЦƖVBf"VvRVFFw2GfW'FV6W2&6R'FV2bFWW"VFWvW&W'2R