Senwes Scenario Junie / Julie 2017 - Page 11

••• • • N UUS • • Johan en sy vrou Juanita vier sy titel as Vrystaat Jongboer van die Jaar. 2017 Vrystaat Jongboer van die Jaar Johan van Huyssteen JOHAN VAN HUYSSTEEN IS DIE PASGEKROONDE 2017 VRYSTAAT JONGBOER VAN DIE JAAR. EN WAT MEER IS, IS DAT HY 'N SENWES KLANT IN MURG EN BEEN IS. SENWES SCENARIO HET DIE DINAMIESE BOER OP DIE PLAAS BLOEKOM TUSSEN VIRGINIA EN THEUNISSEN IN DIE VRYSTAAT BESOEK. D ie 36-jarige se eerste reaksie toe hy die titel ingepalm het, was groo