Senwes Scenario Junie / Julie 2016 - Page 49

T O E K O MSF O KUS Die kinders wat bevoorreg was om op die plaas groot te word het wonderlike herinneringe en selfs al het tyd en gety baie van hulle weggevoer na die stede, het ons sonder uitsondering die verlange na vroeër dae gesien - die heimweë was op hul lippe en in hul oë. Elke nou en dan het een van die ouer mense gaan stap, pad-af en verby die skure; of deur die tuin na die klein kerkie met sy begraafplaas vol geskiedenis - en ons het hulle laat begaan om ’n stil oomblik te koester... “Bewaar jou herinnering, bewaar dit goed, wat jy vergeet kan jy nooit oorvertel nie” – Louisa May Alcott Die tyd wat ons met die ouer generasie spandeer en na hul ou legendes geluister het, het ons daaraan herinner om te waardeer wat ons het. Ek is so dankbaar dat ons kinders die geleentheid gehad het om veraf niggie [YY\H۝0[[] ][H[\[]H[YH HۙX[™[Y[]8&[]H\[[Z]\[YBY ][\[][H[ZYpBY\HYHX\HYY[H\ˋYBYHH[ۜܚY\[X\ܞKوYB][ٙY\[ۜZ\ZY][HY\]YKZ\[[][\\\]X\YYH[H[YH]ۛ\YH[]YHB(((\[HKX\\YHܛ[Y[HY]ۜH\[X[[ۜ\YYKXX\ۜ[]ܙHX][YBYY\[\H[Y[HYHB][ۜX[XZˈ][[ۜYو]8&[][H[][\[Y\قY[]H\]H[Y\ˈۜYY\\œ\YY]ܛ][ؙ\[[]ۜYHY]HX[[\H[YKX\]\Z\ۜZ]8&[ZYHY[YYKXX\[[ܚZK][X\ZY\Y[\[[ܚZ\\[ \ۜ[\\Y\Yۜۜ[H[ۈ\[]\Y\ꎈۜ›XXZ8&[\X[]\]ۜ۝[XX\ۜXXZ8&[]H]\]ۜYHB\\H]\8'YHY[[YH\[ۙ\Y[[YB\\Y[Y[YK'BXX\YY\\] ]]ۜ\8&[XZX]Z]\X][X[[][\K]X]ۜ\ۜ[\[[H[\OHۜ\Y[][H[\Z[[HZ[Y™[[YY[X][Hۜ[ZYH\[B\[HX[HY][H][Hۜ[YH\B]H[۝H[ۜH[H\B[HHHۙXܙH[\Hۜ›ۜ[]\[Y\Y\܏]ۜ[X]\œݙY[YY\\]][[[ZH\YH[YY][ܙ [][ۜꜙ[H\][X]ۜX\\ܝZY[[H[\[ST[\[8(SҕS M ‚۝Zۚ[[Y[[Z]HXZZ]\HB\\H0]\H\HYKۜ\YYۛYB]]]\[XZZܙ]\ZY PYZX[H\HB˜ۚ[˘H ̍ H LH  ͍