Senwes Scenario Junie / Julie 2016 - Page 29

R UB R IE K Figuur 2: Stogasties Ossilator interpretasie. BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS Figuur 3: MA interpretasie. Figuur 4: MACD interpretasie. BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS BRON: SAAMGESTEL IN DIE METASTOCK (2011) DATABASIS nie, maar eerder prystendense te volg. Die Bewegende Gemiddeld (“Moving Average” – MA) word beskou as een van die oudste, mees buigbare en algemeen gebruikte tegniese indikatore en kan maklik toegepas word op enige prysdata. ’n MA kan gedefinieer word as ’n geleidelike voorstellin [8&[Z\]Z]H\ؙ]Y[܈8&[\HY\X\YYHYY\›ۛ[H]HXZZܙ 8&[PHܙ\[ZY]YH[[]Z]H\ؙ]Y[B H[\Z[HH[pBY\8&[Z[ܙY[\Y\[Y\YHX\\YHPB[ۙ\HܝZ\X\8&[\Z[Y[\Y\ܙ[Y[YHX\\YHPH[›Hۙ\ܝZ\ˈZYHZ[HܙܘYY\ܙ\[]\Y]\ ™]\YHH[HX[\\\ZY][Z˂[]H[YH[\]Z][YHPKܙܙ\[]YHPH[ܛYY][\[Z]ܙHp۝\]Y\ܙ YH]pY[H[ZY[۝\[YH]\[YH [ݚ[‚YH\Z[[H[YHYۚY\H[Z]ܙH\Z]HYH\Z[YH\Z[ [ܙYH\YZ›YK\\\H]YH[YH\[ ۝ZHٙ\[ۙ[H[[YHY^XZ[X\(((]\YH۝\[H]\[B$PP H\8&[][HYۚY\B[Z]܈]X[HY]YHPBY\\ܙ YHPP\¸&[[[H[]܈Y]YB[[YHHYHY[[8&[[[H\X[[8&[\[pB[[YH[[Z]H\˂YH[Z]܈ܙ\Z[]\&[[\\^[PK]ۛZ¸&[ YYPKYHZ[8&[ܝ\\^[PK]ۛZ8&[LYYPKY\YH\Z[[œX[[Z[\YH[YHPP [[[ܙܘYY\™p\Y\]\YHYYH[[Y]\ 8&[YYH[ܙ\Z[[[YHPP[\[Z[H H[\Z[HH[\Y\YH[X[[]\Z[\YBZ[[ ܘYY\ܙ\[]\YH\[[[Y]\ H[ܙX[Y\[]\8&[KYYPB[YHPPH\Z[YBYH\Z[H[ZY[HܙٜXZZXZZH H[\Z[HH[\Y\[Y\YHPP [[YHZ[[۞H[ۙ\و\ZY][ZˈY]\\8&[ܘYY\H[\\YH[8&[ H[\Z[ۙ\ZY[ZX[YZH]\YHB[H\\]\Y8&[Y[ZHYܚ\H0ꂝ[YHX[H[Y[\BYY8&[\YH܈YH\ˈ]\[Z]\ܙ[YHYۚY\B[[\HY][[Y[[H[[\BHX[Y\H[HYB\H[۝ZH\Z]H[Y[KX[\Y[8&[YZ]\8&[[\\^[ۙ\][[[]ۛZZ[[ܙX[[[Y[[HXYH[X[ZܙH]\[\\YY\[Y[وH\]pB[HY\\H8&[ܛ\ZY[ZYp[[Y]Z]HHZKZ[\\\H[[^\H N  و ̈ LMNNNHوK\”\\K[[^\[\˘˞KST[\[8(SҕS M‚