Senwes Scenario Junie / Julie 2016 - Page 23

HANDELSNUUS ••• Die boerderyspan. Van links is Phineas Kotola, Aaron Motete, Petrus Motete, Jan Majoro, Simon Nombeu, Rianette van der Linde en DJ van der Linde. is steeds in ’n 100% werkende toestand is. Hy het ook John Deere trekkers uit die 70’s en 80’s. “Dit is verseker kanniedood trekkers,” sê DJ trots. Sy planter wat hy jaar na jaar gebruik is al 40 jaar oud en word opgekikker met die nuutste tegnologie. Prof. Pieter Fourie, Assosiaatprofessor by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie (SUT) Vrystaat Departement van Landbou en sameroeper van die beoordelaars, sê dat die droogtetoestande die beoordeling bemoeilik het. Vir DJ het die droogte hom nader aan sy Skepper gebring en weer laat besef waar alles vandaan kom. Hy en sy werkspan (10 manlik en 3 vroulik) het saamgestaan en hard gewerk om steeds ’n suksesvolle oes te lewer. “Ek boer nie om geld te maak nie. Ek boer vir 10 ander gesinne.” DJ is ’n goedhartige man wat betrokke is in sy gemeenskap. Om ‘n paar voorbeelde te noem is DJ betrokke by Graan SA en Vrystaat Landbou. Hy diens ook tans die Vierfontein-pad en help ook Vierfontein Polisiestasie sou hulle probleme met hul voertuie kry. Hy het ’n gemeenskapskietbaan begin en ’n sokkerveld vir sy werknemers uitgelê en bied gereeld sy hulp by die skool en kerk aan. “Ek boer ook baie by Senwes, Bothaville-tak. Ek is mal oor die mense daar,” sê DJ met ’n glimlag. Hy is betrokke by Senwes se klanteforum en sal baie graag ’n produksielening by Senwes wil aangaan en geniet die Grainlink App, “dit is baie smart”. Tydens die kompetisie het Senwes ook vir DJ ondersteun. Met Senwes stewig agter DJ, wens ons hom sterkte toe vir die finale been van die nasionale kompetisie. 21 HA N D E L SN UUS a, Aaron links is Phineas Kotol Die boerderyspan. Van mbeu, No on Sim e, Jan Majoro, Motete, Petrus Motet . de Lin r de van DJ de en Rianette van der Lin is steeds in ’n 100% werkende toestand is. Hy het ook John Deere trekkers uit die 70’s en 80’s. “Dit is verseker kanniedood trekkers,” sê DJ trots. Sy planter wat hy jaar na jaar gebruik is al 40 jaar oud en word opgekikker met die nuutste tegnologie. Prof. Pieter Fourie, Assosiaatprofessor by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie (SUT) Vrystaat Departement van Landbou en sameroeper van die beoordelaars, sê dat die droogtetoestande die beo ܙ[[[[Z[Z] \]YHHHY\X[H\\X[[Y\X]\YX\[\[X[KB[H\[ LX[Z[ [ZH]X[Y\X[[\]\HYY8&[Z\ݛB\H]\8'Z\YHH[HXXZYKZ\\ L[\\[K'H\8&[Y\YHX[]]H\[H[YY[\ H8&X\ܘY[HH\‘]HHܘX[H[\X][KHY[[™YHY\۝Z[\Y[[•Y\۝Z[\Y\\YHH[B؛[YHY][\ZYHܞKB]8&[[YY[\Y]X[Y[[8&[\[\H\ۙ[Y\Z][0[YY\Y[H[BYH[\X['Z\ZYHH[\][K]ZˈZ\X[܈YBY[HX\8'HY]8&[[[YˈH\]HH[\B[Yܝ[H[[ZYHܘXY8&[ZY[[[H[\[X[X[[[Y]YHܘZ[[\ 8']\ZYHX\8'KY[™YH\]\YH][\\ۙ\][Y][\]YY\[ۜH\HH\YB[[HY[[YH\[ۘ[H\]\YK(((B