Senwes Scenario Junie / Julie 2016 - Page 21

uppe marketing A13469 NUWE TEGNOLOGIE ... BETER PRESTASIE! resultaat-gedrewe beesvet 33+ • • • • Produseer die meeste vleis met die laagste koste per kilogram ’n Spesifiek-geformuleerde proteïen-konsentraat vir ekonomiese vleisbees-afronding Bevat ’n groeibevorderaar wat voeromset en groei bevorder Werk voedingsteurnisse en koksidiose teë vir maksimum wins Met Beesvet 33+ síén jy nie net die verskil nie, jy vóél dit ook aan jou sak! EPOL & MOLATEK TROTS SAAM Vir meer inligting oor Molatek se spesifieke voere en dienste kontak ons: +27 (0)13 791-1036, molatek@tsb.co.za, www.molatek.co.za Beesvet 33+ Reg. Nr. V17357 (Wet 36 van 1947)