Senwes Scenario Junie / Julie 2016 - Page 20

••• Riaan Botes is Senwes Equipment se werkswinkelbestuurder op Bultfontein. HA N D E LSN U U S Riaan Botes hou produsente se wiele aan die rol DIS HOE Senwes Equipment se werkswinkelbestuurder op Bultfontein, Riaan Botes, sy rol beskryf. Botes bestempel sy afdeling as absoluut kardinaal vir ’n produ­ sent. Hulle is die skakel tussen die klant, tegnikus en onderdele­ afdeling. “Ons staan as’t ware in besigheid met die boer. Ons is eintlik sy vennoot, ons moet sy besigheid se wiele laat rol en aan die rol hou.” Die 37-jarige Botes is uiters bekwaam met 19 jaar se ondervin­ ding by Senwes. Hy het in 1997 as vakleerling by Bultfontein begin, waarna hy in 2001 gekwalifiseer het en aangestel is as tegnikus en kontrakteur en in 2009 die werks­ winkelbestuurder geword het. Riaan se take behels onder andere werksbeplanning, opstel van onderdele, asook gewone dagtot-dag take. Hy glo daarin om ’n klant te behou - “Die fokus moet op die lang termyn wees en goeie diens bring die klant keer op keer terug.” Om sy punt te staaf noem hy dat 80% of meer onderdele deur die werkswinkel bestel word. Hy geniet dit om met die produsente te werk. Bultfontein is die droogste gebied in Suid-Afrika en hy het juis hierdie jaar gesien hoe produsente kan saamstaan, “Ons ken en deel mekaar se sorge en dit maak ons ’n hegte gemeenskap”. Riaan is al 16 jaar met Adéle getroud en het drie kinders Ruan (9), Henry (6) en Riaan (2). Hy is verseker uitgeknip vir die pos wat hy beklee. Hy is ’n ekstrovert by uitstek en is ’n selferkende “prater”. Hy voeg laggend by dat min mense weet dat hy baie goeie selfbeheersing aan die dag moet lê omdat hy eintlik ’n kort humeur het. Almal op Bultfontein ken vir Sonja BULTFONTEINERS KEN vir Sonja Cloete. Sonja is al vir die afgelope 14 jaar deel van Senwes en is die junior graanverkryger by Senwes. Sy het as graanadministrasieklerk begin werk, waarna sy in 2004 tot junior graanverkryger bevorder is. Sy glo dat gesigs­waar­ de belangrik is. Verder stel sy regtig belang in produ­ sente se boerderye - “Om daar vir hulle te wees.” Sy dink Senwes voer die botoon in dié distrik. Sy Sonja Cloete is jou junior graanverkryger op Bultfontein. 18 JUN/JUL 2016 noem dat hulle vinnig en effektief is met die diens wat hulle lewer. “Indien die produsente in die oggend graan inry, kan ek reeds binne vyf minute vir hulle al hul vragte wys.” En omdat hulle baie goeie diens lewer is hulle alom­ bekend. “As iemand praat van Senw \ܘX[\ܞY[[Y][H\Y\YHY\\X[H\˸'B\\H][\YB\H[۝ZH\HYH[8&[\ZY[ZY[ZY\YY X\][ZY[pB[ݙ\ZYKX\\Y[]Y[\˂H[]Y[HY[BZ\H[\[[H8'[Y\YYHY[HY 'HH[Y™[XZZX\ H[X\Y\YH]YH\HX[܂X\\[HYH\[H]ZYHY[˂Y]8&[[[܈ܘX[\ܞY\B(ST[\[‚Z[[[X\[܈\™]XZZHHY[ZBY\YH Z\YH8&[Z\ݛBܘX[\ܞY\\˂YH۝Z[YXܙHۚK]][\[YX[] \[]H[H[Z]\\]\HYH[[H[]\]Z][YۛYH[۝Z[\YY\][X\\[ۘ[B\XH[ H\\] Y][X\[\ٝZ]]X\ZYHZ[[X\X\BY][H[Z]\H\˂\YH[۝Z[\\]YHHY]]H8&[]B\\[H[YYK[ ]H[8&[YHX[B[X\]ۈH[[Y۝Z[8&[ HY ۚH\[\ LX\Y]\]]H]Y[[H]YB[\Έ[\H L KX[YH  H[^KSX\H K