Senwes Scenario Junie / Julie 2016 - Page 18

••• HA N D E LSN U U S Ben Burger hou jou beursie in veilige bewaring as verhoudingsbestuurder op Bultfontein Ben Burger dra jou beursie vir jou Hier is Boeta du Toit (HUB, Agri NW ), Pierre Vercueil (President, Agri NW ), John Griffiths (Agri NW Jongboer van die Jaar), Callie Buitendag (Santam Landbou), Magnus Theunissen (uittredende Voorsitter, Jongboervereniging, Agri NW ) en Gideon van Zyl (nuutaangestelde Voorsitter Jongboervereniging, Agri NW ). Senwes borg Agri NW Jongboervereniging SENWES WAS weereens ’n borg van die Agri NW Jongboervereniging se konferensie wat op 22 April by die NWK Opleidingsentrum in Lichtenburg gehou is. Die geleentheid is goed bygewoon deur jong boere uit die Noordwes provinsie sowel as plaaslike mediaverteenwoordigers. Verskeie kundige sprekers het die konferensie toegespreek oor sake wat betrekking het op landbou en die landbouwaardeketting. Certisure se BD, Daan Hugo, het Certisure se risikobestuursmodel met die konferensie gedeel, wat aangesluit het by die tema van die konferensie, naamlik “Bestuur van Kritiese Landbourisiko’s”. Die konferensie is voorafgegaan met ’n gala-din YHYHܚYHX[ X\[ܚY]X[]\\\YHYܚHۙ؛\[YHX\[\\[H[YHۙ\[YH]ܛY[[\Z]܈YHZ\[[H]\[\YHX^Z\Z]\[YܚTYۙ\][]\8&[[Y[[YܚTY˜\X[HZ][[YH]\و[[X\[[X\[\H^ [Z[YBZ۝Z[[[YH[[X^ZP[X]Y\[Z[ؙ\]\\H”[Y[K]\X]܈8'HHH[0BX\YZYY][XZH\]\'K\[[]YH]\[[[\HYXH8&[[\\B[HX]YHX[XYY]܈ۙ[\YH[8&[X[BYY[]][8'Y[HZY\[H[\Yx'KMSҕS M(ST[\[‚YH\Y[ؙ\]\\[\\\]\[Y\HZH\KY[[H\[H]H[Y\YBY[H]\Y\[K\XܙH[۝Z[\]HYY[ NN \[[ݙ\Y[ܙY\\[\Y[\™[Z\[[\[Y[H\ H\[ NNL›HYH[[\\Y[Hܙ\X\\\\[Zؙ\]\\[۝Z[[[ NNM NNN\HZؙ\]\\XٙH\YBYY[\\YX\]\\[۝Z[[ NNNKB&ܝYZ\\]\\HYܚHY \šHY\[ H\YH[\[۝Z[\[][X\\]]\H\Y[ؙ\]\\\B[\\ˈ8'YHY[Y\[^H[ZY[[BYH\HH[YHۈZY\\Y^H܂K'HX\\\Y[Z8&\Y[ݙ\Y[™[ۈHHX[Y\\Y[Y][YB\Y\˂H[ٚYHHYH[H]\YHHKYYH[Y\HY[YHH[Y]HZ[\[YH[\ZH[]K[Z\[XY \HYY[\\YHY\ܛۙ[ ͈X\ۙ\[[\[YHYHX[\\]\[[ []\ZZ\ZX[HHYH\]B[۝Z[[Z[[[Y[[[pHX\BYY\\ Z[[\] H][[YYX\Y\H[HH\YZYH[\B[ˈ8'^H\Y[Y]^H[H\Y[[\]Z]YY[8&ZYHZ˸'BYH Z\YH[[Y]H\ݙY[]B۝Z[\YHYHY\\H\ˈH[ܝ0pXX[YY\Y[H[H\\\pB[ؙ\]\\[HY[\[Z\X]]\pB\ܝ] [\[\YHY[H X\Y]\[B]Y[[H]YH[\ˈYH[BHH]ܙH[[\Y\Y\[H\\BHHS[YH\]\ZY[H[X[H\™]YY]8&ۙ\[YHY][][™H^[