Senwes Scenario Junie / Julie 2016 - Page 11

A R E A F O K US Bultfontein bult sy spiere > VERVOLG VAN BLADSY 7 ••• Die NG Moedergemeente by Bultfontein. PEKANNEUTE Daar word selfs pekanneute in die omgewing verbou met ’n addisionele 5 000 hektaar wat in die volgende vyf jaar beplan word. KERKE Kerke is daar in oorvloed op die dorp. Dit sluit in die NG Moederkerk, NG BultfonteinOos, Gereformeerde Kerk asook ’n paar Charismatiese kerke in die omgewing. ’n Ander ou gebou is die landdros­kantore in die dorp wat in 1951 opgerig is en deur die oud-minister van Justisie, CR Swart, in gebruik geneem is. BULTFONTEIN SILO Die silo word bestuur deur Ina Strauss wat een van slegs vier vroulike silobestuurders in die Senwes stal is. Sy is in beheer van 17 personeellede by Bultfontein silo. Bultfontein is een van Senwes se grootste silo’s, met Wesselsbron, Bothaville en Viljoenskroon die ander grotes. Die silo was die groot­ste silo in die Suidelike Half­ rond toe dit in 1964 opgerig is. Daar is nou 111 buise in totaal. Dié Keeve Steyn Silo het 99 buise (60 ronde en 39 sterbuise) en die nuwe silo het 12 ronde buise. Die silo is reeds in 1964 gebou en die nuwe silo is in NN Y]Y˂YHY]H^[[\™YHܛH[YH[\\[ Y]ܛۜY ][\[[\[؜ۈ YH[\Y]B^[[&\H[\ˈX\ܙٜXZZZY[Y\ۛXH[ܚ[۝[[][ܝ\\HZH\\]XX\Z[[XX[ ]\\[]YH[&\ŽMHN H\܈YBX\HYHZ\[H[HYH][H[\[ [ L ۂܘX[\Y۝[ˈ8&[[\[YZZY\]X\ ]\\Y]\Z]\\ܙ[pYHZ]][۝Z[[&[]\Y[[p\˂[[&\\X] HYH[\Z[[HYH\XH\ZY[ZˈݙY[]X\[H L[Y]\[Y[۝Z[B\[؜ۈ8&[[[p\X[[ZH[۝Z[\[[[\ܝ\Y\۝Z[[\[؜ۋSTSQHSTSR‘\\[\\\YHZؙ\]\\HYH[\[YB[\[Z[[۝Z[H\Y\[ZY\[ MH\ۙY[YKYH[\[YH[\[Z[[۝Z[\[[\\ X\YY]]Hݙ[X\NNL[[\ˈ]\YHBܝܛۙH[YHܜX[YBܙZ[[pˈX\\[YBNL8&\8&[ܘX[܈\Y[YHY\YH\Z[\‚\YܛYY\H\[۝Z[YH[]Kܛۚx&\]Yx&\œ[\YHY[[\YHB[YHۙ\[\H]Z[\˂[ NLH\X\8&[YY[\\Y]Z™[[[[X\YH[HX\\¸&[]HܘX[܈\YˈZ]YHYY[\\Y]Z]8&[[[BZ]ZKݙY[Y[H]܈YH\BYY\YHܛZH[[0B۝Z[[]\YZ\[][8'[Y[][8&[Y[Y\[0ꋸ'H[HڙZHܙYY™[HYHܜHܘpYY\Y]YHYH MLX\Y\[H[ HX[HBY\HH[ [۝Z[BST[\[8(SҕS MB