Senwes Scenario Junie / Julie 2015 - Page 44

••• D RUPP E LS OP DI E DA K asook die suksesvolle vestiging van die wintergrane. Die Westelike gedeelte van die tradisionele Senwes gebied het baie min reën vir die twee maande ontvang. Die betrokke gebied was tot ‘n paar jaar gelede ‘n belangrike wintergraan produksie gebied. 42 Tensy dit gedurende Mei vanjaar nie goed reën nie, wat onwaarskynlik is, is die kanse vir suksesvolle droëland koringproduksie in die gebied gering. Koringproduksie het die afgelope paar seisoene drasties hier afgeneem weens die uiters lae reënval gedurende June/July 2015 • SENWES Scenario die herfs en vroeë lente. Verandering in die reënvalbenutting oor tyd in die geval van mielieproduksie. Dit is baie insiggewend om te sien hoe die benutting van die reënval oor tyd in die geval van mielieproduksie verander het. Onderstaande grafiek dui die verandering in die reënvalbenutting aan. Die NOK opbrengsdata vir SuidAfrika as geheel is gebruik en die reënval van 26 Weerburo reënvalstasies wat verspreid in die hoof mielieproduksie gebied voorkom. Vanaf die begin dertiger jare was daar maar net ongeveer een kilogram mielies geproduseer vir elke millimeter reën wat gedurende die seisoen geval het. Die produksie per millimeter reënval het stelselmatig toegeneem soos die toepassing meganisering wat vogbewaring moontlik gemaak het, asook chemiese bemesting en chemiese onkruid en plaagbeheer. Bastermielies en later die toepassing van biotegnologie het verder daartoe bygedra dat die benutting van die reënval verhoog kon word. Presisie boerdery tegnieke gerugsteun deur sateliettegnologie is nog ‘n onlangse byvoeging tot tegnologiese hulpmiddels om reënval benutting te verbeter. In die samestelling van die grafiek is daar nie ‘n onderskeid tussen droëland en besproeiingsmielies gemaak nie. Ons weet dat besproeiingsmielies tot 15 kilogram mielies kan produseer per millimeter besproeiingswater wat toe gedien is en die reënval wat geval het. Die tergende vraag is of die wetenskap en die