Senwes Scenario Junie / Julie 2015 - Page 35

HA N D ER L UB SNR UUS IE K ••• GRAANMARKVOORUITSIGTE: WAT DRYF DIE GRAAN EN OLIESADE THYS GROBBELAAR Mielies: Fundamentele prysdrywers: Internasionaal: Die VSA se verwagte mielie-oes. Die VSA produseer ongeveer 36.5% (361 miljoen ton) van die wêreld se mielies en op sy hakke is China wat 21.2% (215.5 miljoen ton) van die wêreld se mielies produseer. Die VSA is ook steeds die grootste uitvoerder van mielies met ‘n verwagte 45.7 miljoen ton hierdie seisoen. China is nie ‘n netto uitvoerder van mielies nie en speel die VSA derhalwe ‘n deurslaggewende rol in die prysvormingsproses in die wêreld. Die gewasproduksie vooruitsigte in die VSA vir die huidige seisoen het reeds sedert Desember 2014 gunstig blyk te wees. Die grondvogsituasie was na aan ideaal vir die tyd van die jaar en die plantproses het ook redelik glad begin. Amerikaanse aanplanttempo ten opsigte van mielies: Onderstaande grafiek dui die vordering van die mielieplantproses in die VSA aan. Die Amerikaanse Departement van Landbou met hulle aanplantverslag van die 4de Mei aangedui dat hulle reeds 55% van hulle mielie aanplanting voltooi het. Dit was 17% meer as die 5 jaar gemiddelde aanplant vordering. In die proses is die Amerikaners besig om mielie voorraad te bou. Ons moet net onthou dat daar baie water in die see moet loop voordat die mielies gestroop word. Goeie aanplant toestande gee nie altyd aanleiding tot bo- gemiddelde opbrengste nie. Die Amerikaners se oordrag voorraad as ‘n persentasie van hulle verbruik kan maklik oor die 15% beweeg sou hierdie seisoen weer gunstig afloop. Die mark verdiskonteer reeds ‘n bo gemiddelde oes indien ons na die prysbeweging op die CBOT kyk. Onderstaande grafiek dui die prysbeweging van die Desember 2015 kontrak op CBOT aan. Die Desember is tradisioneel die belangrikste kontrak op hulle mieliemark. Normaalweg is daar ‘n weer premie in die mark en styg hulle Desember kontrakprys stelsel matig vanaf Desember en die styging eindig normaal weg eers teen die einde van Julie as die gewas sogenaamd “deur” is. Hierdie seisoen het die mark reeds teen die einde van Desember begin ontspan en het die prys afwaarts begin beweeg, teen die normale verloop van die seisoenale prys. Daar is wel ander bydraende faktore wat ook die prysbeweging demp, soos die laer internasionale ru-olieprys. Verder is die internasional B