Senwes Scenario June/July 2018 - Page 35

Ontsluit jou potensiaal met DEKALB ® -innovasie DEKALB ® saad bied die genetika en innovasie vir jou oes terwyl jy kan staatmaak op al die ondersteuning en kundige advies wat jy benodig. Maak staat op DEKALB ® ^ die innovasieleier. Kontak ons op: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com ES OU SUKS PLANT J MAIZE II MAIZE Acceleron®, Roundup Ready® Maize 2 en YieldGard® Maize II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC. Monsanto en DEKALB® is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021. www.dekalb.co.za DEKALB SA @DEKALB_SA