Senwes Scenario Februarie / Maart 2019 - Page 19

GEELBASTERS UIT DIE BOONSTE RAKKE PANNAR se geelmielies lewer uitsonderlike prestasie en is ’n goeie keuse vir droëland en besproeiing. Die verskeidenheid groeiklasse en eienskappe bied uitstekende basterkombinasies vir u unieke behoeftes. ONS GEELMIELIEBASTERS Gro G ro r oeis o eis e is i s eis e is ei i s oen oe e en o n klas k kl la a s kla Ul lt Ult U l t ra r rav av a v in i nn inn n n ig nnig i g BG B G 3 329 32 2 29 9 2 BG B G 34 3 49 349 4 9 2 2B B BG B G 3 359 35 59 5 9 92R 2 2R R B G 3 379 BG 37 79 7 92BR 9 2B 2 B 2BR BR R P PA PAN AN A N 3 3A A -12 1 2 4 12 PAN P PA AN A N 3 3R R -52 -5 5 52 2 24R 4 4R R P PAN PA AN A N 3 3R R -7 -72 7 72 2 4 4B 4BR B R BR P PAN PA AN A N 3 3R R -58 -5 58 5 8 6 6R R P A PA PAN AN N 3 3R R -78 7 8 6B 78 6 BR 6BR B R P A PA PAN AN N 3 3R R -50 5 50 0 0R 0 R P A PA PAN AN N 3 3R R -70 -77 70 0 0B 0 B 0BR BR R V innig Vi Vin in i n nig ni ig n i g PAN PA AN A N 4A 4 A -1 -15 1 15 56 5 6 PA P PAN AN A N 4A 4 A -17 -1 172 1 7 2 17 PA P PAN AN A N 4R 4 R-67 R -6 - -67 6 677 2 2R R PA P PAN AN A N 4 4R R -72 - -7 72 7 2 8BR 8 8B B R BR Me ed Med M e d i ium iu u um um-vi m -v - vi -vi v i nn nni n n i g ni PAN P PA AN A N 5 5A A -15 - 1 15 54 -1 5 4 PAN P PA AN A N 5R 5 R - -5 -55 5 5 4R 55 554R 4 R PA P PAN A N 5 5A AN A -1 - 1 18 8 2 -18 P AN PAN PA A N 5A 5 A -19 - 19 -1 1 9 0 P PAN PA AN A N 5 5R R - -5 -59 5 59 9 0 0R 590R R Med Me M ed e d ium i iu um u m P PAN PA A N 6 6B AN B -4 - 4 41 10B -41 1 0B 0 B PA PAN A N 6R AN 6 R -68 - -6 6 68 8 80R 0 0R R P AN PAN PA A N 6 6R R -71 - 71 -7 7 1 0 0BR 0B B BR R Die ultravinnige pakket is versterk met drie nuwe uitsonderlike genetiese platforms, naamlik PAN 3R-724BR, PAN 3R-786BR en PAN 3R-700BR, wat ‘n aansienlike opbrengsverhoging onder besproeiing en hoëpotensiaal- droëlandtoestande bied. Die vinnige tot medium-groeiklasse word met die opwindende PAN 5A-182, PAN 4R-672R en PAN 6R-710BR platforms versterk. ® Registered trademarks of PANNAR SEED (PTY) LTD © 2019 PANNAR SEED (PTY) LTD 53175 Pannar Product Ads 2019 AFK.indd 2 2019/YMAIZE/A/03 Saam boer ons vir die toekoms ™ infoserve@pannar.co.za www.pannar.com TM T M 2019/01/09 07:45