Senwes Scenario Februarie / Maart 2019 - Page 10

ALGEMEEN Senwes 110 Die eerste 50 jaar Senwes vier 110 jaar in 2019 en wil graag op die hoogtepunte van die vroeër jare fokus, naamlik die eerste 50 jaar, vanaf die stigting in 1909 tot 1959. 1909 MAART-APRIL 1909 ’n Groep van 24 boere kom bymekaar om die idee van ’n koöperasie in die voormalige Wes-Transvaal te bespreek. ’n Voorlopige stigtingsverklaring is op­­gestel. Onwetend was dit die begin van die stigting van die grootste landboukoöpera­ sie ooit in Suid-Afrika en die Suidelike Halfrond (tot 1996). 15 MEI 1909 Die behoefte vir ’n koöperasie is bevestig by ’n groter amptelike vergadering by die Aandelebeurs in Klerksdorp. “De Centraal Westelijke Co-operatieve Landouw Vereniging” is toe gestig. 1 JUNE 1909 William Campbell is by die eerste raads- vergadering verkies as voorsitter van “De Centraal Westelijke Co-operatieve Landouw Vereniging”. 1929-1930 Sentraalwes verkoop brandstof aan sy lede. 1931 Die totale graanoes wat deur Sentraalwes ingeneem is, beloop vir die eerste keer in die geskiedenis van die koöperasie, een miljoen sakke. 1936 21 APRIL 1936 Senwes word as “Sentraal Westelike Koöperatiewe Maatskappy” by die Departement van Landbou (Unie van Suid-Afrika) geregistreer. Daar word algemeen na verwys as “Sentraalwes” en soms ook “Senwesko”. 1946 16 APRIL 1946 Die hoeksteen van die nuwe hoofkantoor is in Corrie de Kockstraat gelê. Die nuwe kantore is gefinaliseer en op 12 April 1947 ingewy. JJ Adams, Ondersekretaris van Landbou en Registrateur van Koöperatiewe Maatskappye, het die nuwe hoofkantoor amptelik geopen. JULIE 1946 Die eerste maandelikse publikasie, Senwesko, Vol 1 (1), word gepubliseer. Dit het egter binne ’n paar maande tot ’n einde gekom. Die Senwester het in Junie 1956 as ’n tweede probeerslag gevolg. 1947 Die hantering van grondbone as nuwe produksielyn begin. Teen 1949 verkoop Senwes ook voer en eetbare olies. 1950 Senwes is ’n stigter van Sentraboer (Koöperatief) Beperk, wat gestig is vir die versekering van die bates en oeste van sy lede. 1951 Saadverwerking begin as bykomende diens vir lede. 1956 2 FEBRUARIE 1956 Senwes registreer sy aktiwiteite in die voormalige Suidwes-Afrika (nou Namibië), ooreenkomstig die Ordonnasie op Koöperatiewe Verenigings 1946 (Nr. 15 van 1946) as ’n koöperatiewe maatskappy met beperkte aanspreeklikheid. Senwes het waarskynlik die koöperatiewe maatskappy se eerste logo in hierdie jaar geloods en begin gebruik. Bron: Tyd kweek wenners Senwes - 'n Eeu van landbou deur Elize S van Eeden 08 SENWES SCENARIO | KOPSKUIF 2019