Senwes Scenario Februarie / Maart 2016 - Page 60

A13588 … sorg saam vir ’n volhoubare toekoms. Kontak ons gerus by: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com DEKALB® en Monsanto is geregistreerde handelsname van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021. U SUKSES PLANT JO ®