Senwes Scenario Februarie / Maart 2016 - Page 59

Koop ‘n nuwe John Deere 5E en 5EF UHHNVWUHNNHUHQƟQDQVLHUGLWWHHQ prima minus 9% gekoppel* Kontak jou naaste handelaar of John Deere Financial-bemarker vandag nog! Finansiering gebou vir jou *Bepalings en voorwaardes geld. Geldig tot 30 April 2016. BigDoor21928LWB John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n lid van Barclays, ‘n gemagtigde ƟQDQVL­OHGLHQVWHYHUVNDIIHUHQJHUHJLVWUHHUGHNUHGLHWYHUVNDIIHU5HJ1U1&5&3 www.Deere.com