Senwes Scenario Februarie / Maart 2016 - Page 31

uppe marketing A13709 Saadbehandelingspakket N STERK I G E DIG S B EIN TE ® ’N K - SAAD R VO PR GE RS E U KALB O JO DE ON G EN OES IN TEGNOLOGIE G k Eks E lu in gs DI D w sie ss BE RD IE A SA lo AN ‘N STER LV K EE EE IS RD AL O P M VO IN DI E O TI e op Acceleron® – die saadbehandelingspakket wat help om die prestasiepotensiaal van die DEKALB®-saad wat jy plant van meet af aan te vergroot. Deur jou saad vroeg in die seisoen teen ‘n verskeidenheid van nematodes, insekte en grond- en saadgedraagde siektes te beskerm, optimaliseer Acceleron® vroeg in die seisoen reeds plantstand, eenvormigheid en groeikragtigheid vir verhoogde opbrengspotensiaal. Acceleron® – ’n eksklusiewe saadbehandelingspakket – voordelig vanaf dag een. Kontak gerus ons kliëntediens by: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com Monsanto, DEKALB® en Acceleron® is geregistreerde handelsname van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021. U SUKSES PLANT JO