Senwes Scenario Februarie / Maart 2016 - Page 18

Meer as net LANDBOU My keuse, my Senwes. Senwes Landboudienste lewer gespesialiseerde dienste aan alle belanghebbendes deur pasgemaakte, volhoubare, tegniese en landbou-ekonomiese oplossings ten einde hul besigheid te optimaliseer deur risiko’s te verminder en winste te maksimeer. JOU BESIGHEIDSOPLOSSING. 16 13 8 15 14 3 43 4 6 5 AGRONOMIE: DIEREPRODUKSIE: GEÏNTEGREERDE GEWASPRODUKSIEBESTUUR EN -BEPLANNING KUDDE-, REPRODUKSIE-, WEIDINGSBESTUUR EN WILDBESTUURPRAKTYKRIGLYNE GRONDKARTERINGSDIENSTE: GRONDKLASSIFIKASIE EN CHEMIESE MONSTERNEMING INLIGTINGSDIENSTE: LUGFOTO’S, GEBIEDSKAARTE, DATA-INSAMELINGSKAARTE BOERDERYBESTUUR EN LANDBOU-EKONOMIE: NUWEBOERONTWIKKELING: UITVOERBAARHEID, BEGROTINGS EN OPLEIDING OMVATTENDE STEUN