Senwes Scenario Februarie / Maart 2016 - Page 12

••• •• •• A REAF O K U S Kroonstad Silo met sy aparte werkshuis is een van slegs vier Keeve Steyn silo’s in die Senwes stal. Die Senwes Village tak van Hinterland in Kroonstad. uitvoerproduk en die sakewêreld se Brand Pretorius het ook in Kroonstad gematrikuleer. Die Voorsitter van die Senwes Raad van Direkteure, Danie Minnaar, sowel as die Voorsitter van die Senwesbel Direksie, Dries Kruger, is ook van hierdie area. Sarel Cilliers se standbeeld. Die asemrowende NG Moedergemeente. 10 ANDER PRODUSENTE VAN OUDS Die Geldenhuyse en Jordaans was Afrikanerbeesprodusente in die middel van die vorige eeu en die Wesselse was groot Merinoskaaptelers. Tans is die Crous Broers ook besig om groot naam te maak in die gebied. Sien ons artikel in Kollig. ARGITEKTUUR Sir Herbert Baker was die argitek van die poskantoor-, stadsaal- en Standard Bank geboue. Hy was natuurlik ook verantwoordelik vir die ontwerp van die Uniegebou in Pretoria. Geskiedkundige kerke in die omgewing sluit in die NG Moedergemeente, wat tydens die Anglo-Boereoorlog as hospitaal vir die Britte gebruik is. Die NG Kerk-Noord en NG Kerk-Suid, sowel as die St John’s Metodiste- Feb/Mrt 2016 • SENWES Scenario kerk, is ook pragtige geboue om maar net ‘n paar te noem. Sarel Cilliers het ook sy rol in die dorp gespeel en ‘n standbeeld is ter ere van sy bydrae op die terrein van die NG Moedergemeente opgerig. Dit is ook die moeite werd om die konsentrasiekampkerkhof te besoek, waar hulde aan 1 288 gestorwenes gebring word. SLOT Kroonstad is bepaald ‘n unieke en waardevolle edelsteen in ons geweste, wat met die tye saamleef en aanpasbaar is. As jy dalk met die agterdeur die stad binneval, waar die stad bietjie verval het, en jy deur padwerke moet struikel, weet net dat hierdie streek en sy mense van onskatbare waarde is. Hoe meer druk op jou uitgeoefen word, hoe beter diamant sal op die einde van die dag geproduseer word. BOU SO VOORT ONS KROON VAN STEDE! • Interessant: Daar ‘n plek genaamd, Kronstad wat ‘n streek in Årstad, Noorweë is. Daar is ook ‘n munisipale gebied in St Petersburg, Rusland, genaamd Kronstadt.